Vaše najčastejšie otázky

Zľavový program

Prečo Portu ponúka zľavový program pre dlhodobých investorov?
Ako funguje program Zľavy pre dlhodobých investorov?
Čo je to fixované obdobie?
Ako veľkú zľavu na poplatku môžem získať?
Ako si môžem zľavu na poplatku nastaviť?
Vzťahuje sa zľava ako na portfólia na mieru, tak i vlastné stratégie?
Môžem meniť dĺžku fixovaného obdobia v priebehu času?
Môžem vybrať peniaze pred uplynutím fixovaného obdobia?
Budem v prípade predčasného výberu penalizovaný?
Ako bude fungovať program zliav s chystaným dôchodkovým investičným produktom Portu?
Je možné program Zľavy pre dlhodobých investorov kombinovať s programom Pozvi priateľov?
Je možné kombinovať program Zľavy pre dlhodobých investorov s inými zľavami?
Bude mi doúčtovaný poplatok pri úprave stratégie, na ktorej mám aktivovanou zľavu?