Bezpečnosť máme
na prvom mieste

Spravujeme peniaze desaťtisícom malých aj veľkých investorov. Bezpečnosť a ochrana prostriedkov aj osobných údajov je pre nás vždy na prvom mieste.

Disponujeme licenciou ČNB, opierame sa o zázemie WOOD & Company, poisťujeme vklady, zabezpečujeme aplikáciu a spolupracujeme len so silnými partnermi - to všetko pre bezpečnosť vašich investícií.

Čo robí investovanie s Portu bezpečným?

Zabezpečená aplikácia

Aplikácia Portu je zabezpečená šifrovaným protokolom a viacfaktorovou autorizáciou, ktorá je možná aj pre prihlásenie. Peniaze je možné vybrať len na overený účet a po potvrdení unikátnym SMS kódom. Štandardom je aj automatické odhlasovanie.

Licencia a dohľad ČNB

Sme držiteľmi licencie obchodníka s cennými papiermi a podliehame dohľadu Českej národnej banky. Všetky naše postupy a procesy sú v súlade s platnou legislatívou a pravidelne kontrolované a auditované.

Poistenie prostriedkov

Hotovostná zložka vašich investícií je poistená podľa Zákona o bankách do výšky 100 tis. eur, investície samotné sú potom chránené Garančným fondom obchodníkov s cennými papiermi do výšky 20 tis. eur.

Investície na vaše meno

Cenné papiere sú na Portu vedené na vaše meno a držané oddelene od majetku našej spoločnosti. Ani prípadný úpadok ich len tak neohrozí. Vaše cenné papiere tiež nikomu nepožičiavame, ani s nimi inak nemanipulujeme.

Opierame sa o zázemie WOOD & Company

Portu prevádzkuje WOOD & Company - česká spoločnosť s viac ako 30-ročnou históriou a najväčší obchodník s cennými papiermi na pražskej burze. Ako licencovaný obchodník podlieha WOOD & Co. prísnej regulácii a dohľadu ČNB. Pre svojich klientov spravuje majetok v hodnote cez 4 miliardy eur. Tiež sa venuje emisiám dlhopisov, transakčnému poradestvu, tradingu a oblastiam venture capital a wealth managementu.

Čo robíme pre ochranu vašej dôvery v Portu?

Výber najčastejších otázok