Vaše najčastejšie otázky

Účet pre deti

Ako funguje účet pre dieťa?
Aký je poplatok na detskom účte?
Ako môžem založiť účet pre dieťa a čo na to potrebujem?
Môžem mať v rámci detského účtu ako portfólia, tak aj iné investície?
Ako často možno meniť portfólia v rámci detského účtu?
Kto a ako má prístup na detský účet?
Môžem vybrať peniaze pred 18. rokom dieťaťa?
Kto môže vkladať peniaze na detský účet?
Ako vložím peniaze na detský účet?
Čo sa stane po dosiahnutí plnoletosti dieťaťa?
Môže dieťa pristupovať k účtu?
Môže dieťa účet upravovať a manipulovať s peniazmi?