Vaše najčastejšie otázky

Investičný proces

Čo sa stane s peniazmi, ktoré vložím na svoj Portu účet?
Čo je to rebalansovanie?
Ako často prebieha rebalansovanie?
Do čoho investujem?
Chcem vedieť viac o ETF...
Podľa čoho vyberáte jednotlivé ETF?
Dividendy na ETF?
Prečo by som si odporúčané ETF nekúpil napriamo sám?
Môžem ovplyvniť skladbu Portu portfólia a niektoré cenné papiere vymeniť?
Mám meniť odporúčané portfólio?
Prečo musím vyplniť dobu, na ktorú plánujem investovať?
Môže byť investovanie s Portu výnosné aj v prípade, že chcem investovať na krátku dobu?
Jedná sa pri Portu o aktívnu správu majetku?
Aký výnos môžem očakávať?
Ako v Portu nakladáte s novými vkladmi a hotovosťou?