Vaše najčastejšie otázky

Zľavové programy

Ako funguje program Zľavy pre dlhodobých investorov?
Čo je to fixované obdobie?
Ako veľkú zľavu na poplatku môžem získať?
Ako si môžem zľavu na poplatku nastaviť?
Vzťahuje sa zľava ako na portfóliá na mieru, vlastné a tematické stratégie, tak aj Portu Crypto?
Môžem meniť dĺžku fixovaného obdobia v priebehu času?
Môžem vybrať peniaze pred uplynutím fixovaného obdobia?
Budem v prípade predčasného výberu penalizovaný?
Bude mi doúčtovaný poplatok pri úprave stratégie, na ktorej mám aktivovanou zľavu?
Prečo Portu ponúka zľavový program pre dlhodobých investorov?
Ako funguje program Pozvi priateľov?
Je možné program Zľavy pre dlhodobých investorov kombinovať s programom Pozvi priateľov??
Je možné kombinovať program Zľavy pre dlhodobých investorov s inými zľavami?