Vaše najčastejšie otázky

Vklady, výbery a prevody

Ako môžem vložiť peniaze?
Ako môžem vybrať peniaze?
Môžem posielať peniaze z iného účtu, než uvedeného počas registrácie?
Môžem peniaze vybrať na iný účet, než uvedený počas registrácie?
Kedy sa moje peniaze pripíšu na Portu a budú zainvestované?
Ako prebieha výber a prevod peňazí?
Z akého účtu môžem posielať peniaze?
Ako môžem rozlíšiť, do ktorej Portu investície (stratégie, portfólia atď.) peniaze pôjdu?
Za ako dlho budem mať vybraté peniaze na svojom účte?
Môžem vybrať len časť investície?
Môžem peniaze vybrať aj pred dosiahnutím investičného horizontu?
Kam sa pripíšu peniaze zaslané bez variabilného symbolu?
Ako funguje peňaženka na Portu?