Vaše najčastejšie otázky

Poplatky

Aké poplatky si Portu účtuje?
Ako funguje zníženie poplatku na základe objemu?
Ako sú poplatky Portu vypočítavané?
Účtuje si Portu nejaké skryté poplatky?
Ako sa počíta celková hodnota?
Účtuje si Portu nejaké poplatky za nákup a predaj jednotlivých ETF?
Čo dostávam za správcovský poplatok?
Kde môžem vidieť poplatky, ktoré som zaplatil?
Čo je to TER?