Vaše najčastejšie otázky

O Portu

Pre koho je Portu určené?
Ako Portu funguje?
Ako sa líši Portu od sporiaceho účtu v banke?
Ako sa líši Portu od investovania do podielových fondov?
Jedná sa pri Portu o aktívnu správu majetku?