Vaše najčastejšie otázky

Investičná rezerva

Čo je Investičná rezerva?
Komu je Investičná rezerva určená?
Aké je zloženie Investičnej rezervy?
Ako sa líši Investičná rezerva od sporiaceho účtu?
Môže hodnota Investičnej rezervy klesnúť?
Ako sa mi pripíšu úroky za úročenú hotovosť?
Ako daním výnosy z Investičnej rezervy?
Ako si založím Investičnú rezervu?
Ako si môžem vybrať peniaze z Investičnej rezervy?
Aký je poplatok za správu peňazí v Investičnej rezerve?
Je Investičná rezerva rebalansovaná?