Vaše najčastejšie otázky

Inteligentné znižovanie rizika

Ako funguje funkcia Inteligentné znižovanie rizika?
Ako si funkciu Inteligentné znižovanie rizika zapnem/vypnem?
Kedy a pre koho sa Inteligentné znižovanie rizika hodí?
Je funkcia Inteligentné znižovanie rizika dostupná pre portfóliá aj vlastné stratégie?
Je Inteligentné znižovanie rizika zvlášť spoplatnené?
Aké daňové konzekvencie má funkcia Inteligentné znižovanie rizika?