Vaše najčastejšie otázky

Detské účty

Ako fungujú detské účty?
Aký je poplatok na detskom účte?
Ako môžem založiť detský účet a čo na to potrebujem?
Môžem mať v rámci detského účtu ako portfóliá, tak aj iné investície?
Ako často možno meniť portfóliá v rámci detského účtu?
Kto a ako má prístup na detský účet?
Môže dieťa pristupovať k účtu?
Môže dieťa účet upravovať a manipulovať s peniazmi?
Čo sa stane po dosiahnutí plnoletosti dieťaťa?
Môžem vybrať peniaze pred 18. rokom dieťaťa?
Kto môže vkladať peniaze na detský účet?
Ako vložím peniaze na detský účet?