Vaše najčastejšie otázky

Darčekové poukazy

Pre koho sú darčekové poukazy určené?
Ako obdarovaný poukaz využije?
Kedy darčekový poukaz obdržím?
Môžem kúpiť poukaz, aj keď nie som klient Portu?