Vaše najčastejšie otázky

Ako začať?

Ako uzavrieť zmluvu?
Ako vyplniť dotazník?
Prečo musím pred investovaním vyplniť úvodný dotazník?
Ako vyhodnocujete úvodný dotazník?
Môžem v čase zvyšovať alebo znižovať svoju investíciu?
Koľko peňazí môžem investovať?
Môžem si stiahnuť históriu transakcií?
Ako môžem zrušiť svoj Portu účet?
Môžem investovať s Portu, aj keď nie som daňovým rezidentom Slovenska?