Slovník pojmov

S&P 500
Sekundárny trh
Sekuritizácia
Smart beta
Špekulácia
Spot
Spread
SRRI
Stagflácia
Štátne dlhopisy
Stock picking