Slovník pojmov

Rastové akcie
Reálny výnos
Rebalansovanie
Recesia
Referenčná mena
Reinvestícia
REIT
Retailový investor
Return of Capital (ROC)
Revalvácia
Riziko
Robo-advisory
Rozvíjajúce se trhy
Rozvinuté trhy