Slovník pojmov

Index
Inflácia
Inštitucionálny investor
Investícia
Investičný horizont
IPO
ISIN