Slovník pojmov

Defenzívne akcie
Deflácia
Delenie akcií
Depreciácia
Derivát
Devalvácia
Diskontovanie
Distribučné ETF
Diverzifikácia
Dividenda
Dividendový výnos
Dlhá pozícia
Dlhopis
Dlhopis investičného stupňa
Drift