Slovník pojmov

Akcia
Akcionár
Aktíva
Akumulačné ETF
Alokácia
Alternatívna investícia
Anualizovaný výnos
Apreciácia
Arbitráž
Ask
AUM