Deti rastú rýchlo, investície môžu s nimi

Najvýhodnejší investičný produkt pre zodpovedných rodičov na trhu.

Poskytnite svojim deťom vítanú finančnú podporu, keď ju budú potrebovať. Odkladajte im peniaze pravidelne za zvýhodnených podmienok s detským investičným účtom u Portu.

Prečo deťom
založiť Portu?

Najnižší poplatok za správu

V Portu chceme pre deti len to najlepšie. Preto maximalizujeme výnosy detských portfólií vďaka bezkonkurenčne nízkemu poplatku za správu investícií len 0,25 % ročne.

Čas v ich prospech

Kľúčom k úspechu je pri investovaní dlhý časový horizont - a ten vaše deti naozaj majú. Doprajte im možnosť využiť tento časový luxus. Uľahčíte tak svojim deťom vstup do dospelosti a pomôžete im s budúcimi nákladmi na vzdelanie, vlastné bývanie či napríklad svadbu.

Peniaze vkladá celá rodina

Okrem vás môžu na účet vkladať peniaze aj ostatní príbuzní. Dieťa si potom môže prezerať svoj účet v Portu a ak už má bankový účet, môže naň posielať vklady.

Naučte svoje deti s peniazmi

Detský účet Portu je ideálnym miestom pre zoznámenie detí s fungovaním peňazí a investícií. Ako rodičia ste pre deti od narodenia vzorom - ukážte im, že viete s peniazmi nakladať zodpovedne. Investujte pravidelne a tvorte im tak finančnú rezervu.

Investovanie na Portu krok za krokom

1.

Založte Portu najprv pre seba

Aby sme mohli založiť detský účet, musíme najprv založiť účet pre vás - zákonného zástupu. Potrebujeme vás spoznať a overiť vašu totožnosť. Nie je však nutné, aby ste na svojom účte aj sami investovali. Investovať môžete len dieťaťu.

2.

Zo svojho účtu založíte ten detský

Po dokončení registrácie môžete založiť účet dieťaťu. To urobíte po prihlásení vpravo hore, kliknutím na “Nový účet”. Rovnakým spôsobom sa budete na detský účet neskôr aj prepínať.

3.

Vyberte portfólio a pošlite prvú investíciu

Vyplnte údaje o dieťati a vyberte rizikový profil prvého portfólia. Potom len stačí zaslať prvý vklad a začať sledovať, ako sa peniaze zhodnocujú. Dieťaťu môžete tiež vytvoriť jeho vlastné prihlasovacie údaje, aby mohlo na svoje portfólio nazerať. Nebude však môcť vykonávať úpravy či peniaze vyberať.

Pozrite sa, koľko raz môžu mať

Aj menšie čiastky, odkladané pravidelne bokom, môžu s postupom času vytvoriť solídnu finančnú rezervu. Nastavte, koľko chcete vášmu dieťaťu investovať a pozrite sa, koľko v budúcnosti môže mať.

Jednorazová investícia
Pravidelná investícia
Dĺžka investovania
10 rokov
Rizikový profil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Čím vyšší rizikový profil, tým viac môže výnos alebo strata vašej investície kolísať v čase. Aký je váš rizikový profil zistíte vyplnením investičného dotazníka.

Model očakávaného vývoja

Pozn.: Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich. Investície na kapitálových trhoch nie sú bez rizika.

Začnite čo najskôr,
poďakujú vám

Prečítajte si prečo investovať deťom

Výber najčastejších otázok