Nechajte starosti o svoje investíciena profesionáloch

Portfólia na mieru sú základom investícií každého investora –⁠ malého aj veľkého. Sú globálne diverzifikované medzi tisíce cenných papierov a profesionálne spravované tak, aby ste sa vy nemuseli o nič starať.

Založiť účet

Prečo portfólia
od Portu?

Diverzifikujeme každý vklad

Každý vklad bez ohľadu na jeho výšku pomerovo rozinvestujeme do celého vášho portfólia vďaka využitiu tzv. frakcií cenných papierov. Získate tak globálne diverzifikované portfólio zložené z tisícov akcií a dlhopisov z celého sveta.

Rebalansovaním strážime riziko

Zastúpenie inštrumentov automatizovane upravujeme tak, aby sme zachovali ideálne zloženie portfólia a vami zvolenú rizikovosť investície.

Investície profesionálne spravujeme

Náš tým profesionálnych portfólio manažérov z WOOD & Company na vaše portfólia dohliada a zaisťuje, že je o vaše peniaze postarané v dobrých aj zlých časoch.

Minimalizujeme náklady

Investujeme do preverených a likvidných indexových ETF, ktoré sú navyše nízkonákladové. Vďaka pokročilým technológiám a automatizácii držíme nízko aj naše poplatky. To všetko vám umožní dosahovať s Portu vyššie výnosy.

Koľko investovať a koľko zarobím?

Nastavte výšku vkladov a plánovanú dĺžku investovania a pozrite sa, aký vývoj investície môžete očakávať.

Jednorazová investícia
Pravidelná investícia
Dĺžka investovania
10 rokov
Rizikový profil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Čím vyšší rizikový profil, tým viac môže výnos alebo strata vašej investície kolísať v čase. Aký je váš rizikový profil zistíte vyplnením investičného dotazníka.

Model očakávaného vývoja

Pozn.: Model zobrazuje očakávaný čistý výnos po započítaní Správcovského poplatku Portu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich. Investície na kapitálových trhoch nie sú bez rizika.

Ako investujeme vaše peniaze

1. Najprv vás spoznáme

Najprv zistíme, aký máte investičný cieľ, aké sú vaše vedomosti a skúsenosti s investovaním a ako sa staviate k riziku. Len tak môžeme vybrať tú najvhodnejšiu investíciu pre vás.

2. Navrhneme vám portfólio na mieru

Vaše odpovede vyhodnotíme a za chvíľu vám predložíme výsledky. Zistíte, aký je váš rizikový profil, uvidíte konkrétne zloženie odporúčanej investície a dokonca aj odhad, ako sa bude jej hodnota vyvíjať v budúcnosti.

3. Bezpečne overíme vašu totožnosť

Rovnako ako predchádzajúce kroky, aj vyplnenie osobných údajov zvládnete odkiaľkoľvek v priebehu niekoľkých minút. Bezpečne overíme vašu totožnosť a nastavíme váše Portu.

4. Prevediete peniaze a my ich zainvestujeme

Teraz stačí poslať prvý vklad a nechať peniaze pracovať za vás. Pravidelne monitorujeme a kontrolujeme vývoj vašich investícií. Takže svoj drahocenný čas môžete tráviť inde.

Investujte dlhodobo a ušetrite

Čo je rebalansovanie?

Vývoj na trhoch môže zmeniť vaše pôvodné rozloženie (alokáciu) inštrumentov v portfóliu. Rebalansovanie je úprava zloženia portfólia tak, aby sa opäť vrátila k pôvodnému nastaveniu, čím si investícia zachová predvolené riziko.

Optimálna alokácia

Podľa zvoleného rizikového profilu nakúpime cenné papiere do vášho portfólia.

Vývoj trhu

Pohyby cien na trhoch môžu spôsobiť odchýlenie od pôvodnej štruktúry.

Rebalansovanie

Rebalansovanie spočíva v nákupe, resp. predaji aktív, ktoré majú v portfóliu menšie, resp. väčšie ako optimálne zastúpenie.

Obnova cieľovej alokácie

Operácie predaja a nákupu zabezpečia návrat portfólia k jeho optimálnemu rozloženiu, a teda aj jeho pôvodnému rizikovému profilu.

Inteligentné znižovanie rizika

Investujete peniaze s cieľom použiť ich v budúcnosti na splnenie svojho sna? Nechajte Portu, aby vám pomohlo dosiahnuť váš cieľ tým, že za vás v priebehu investície postráži jej riziko.

Po zapnutí funkcie Inteligentné znižovanie rizika sa bude zloženie vášho portfólia automaticky upravovať od dynamického k viac konzervatívnemu. Vďaka tomu využijete väčší rastový potenciál na začiatku investovania a naopak obmedzíte kolísanie hodnoty portfólia pred plánovaným výberom. Viac sa o tejto funkcii dočítate tu.

Ako sa môže vaše portfólio meniť v čase?

Každý klient je iný a preto pri určovaní vhodnej rizikovosti vždy berieme do úvahy váš individuálny rizikový profil a investičný horizont. To, ako by mohol vyzerať váš plán znižovania rizika v priebehu času, zistíte pri úprave svojho portfólia.

Doba do plánovaného výberu12 – 10 rokov
Rizikovosť10
Rozloženie portfólia
Akcie98,00 %
Ostatné2,00 %

Rizikovosť

10
12 rokov
8
9 rokov
6
6 rokov
3
3 rokyVýber

Doba do plánovaného výberu

Do čoho investujeme

Investujeme do rôzných druhov investičných inštrumentov a vždy vyberáme tie s najlepším pomerom výnosnosti, rizika a nákladovosti. Investujeme predovšetkým prostredníctvom nástrojov typu ETF, ktoré nám umožnia vaše portfólio ľahko diverzifikovať a pritom držať náklady nízko.

Investujeme do tisícov cenných papierov po celom svete

Vyberte rizikový profil a pozrite sa, kde po svete môžete s portfóliom od Portu investovať.

Rizikový profil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Americké akcie

Americké akcie

Spojené štáty americké sú najväčšou ekonomikou sveta tvoriaca 25 % globálnej produkcie. Americký akciový trh sa teší dlhodobému stabilnému rastu. Nájdeme tu akcie tých svetovo najväčších, etablovaných spoločností.

Európske akcie

Európske akcie

Vďaka našej polohe je nám Európa veľmi blízka. Zároveň patrí medzi hlavné ekonomické regióny sveta. Taktiež vďaka vlastnej mene poskytuje veľmi dobrý kontrast k ostatným triedam aktív. Dlhodobo majú európske akcie veľký potenciál k rastu. Tým, že sa na rozdiel od amerických akcií nachádzajú európske akcie naprieč jednotlivými štátmi, poskytujú väčšiu mieru internej diverzifikácie.

Ázijské akcie

Ázijské akcie

Ázijské akcie sú do portfólií zaradené, pretože tento región nepochybne patrí a vždy patril, medzi veľkých hráčov na svetovej scéne. Hlavnou ekonomikou je tu Japonsko, ktoré dobre odráža vývoj celej oblasti. Jedná sa o vyspelý región zameraný na technológie a automobilový priemysel.

Globálne akcie malých spoločností

Globálne akcie malých spoločností

Investície do spoločností na rozvojových trhoch majú vyšší rastový potenciál, avšak sú tiež viac rizikové. Hodnota akcií týchto spoločností býva často kolísavá a vyvíja sa často nezávislo na vyspelom svete. Poskytujú tak dobrú diverzifikáciu. Medzi najvýznamnejšie rozvojové trhy patrí samozrejme Čína, Taiwan či India, nájdeme tu ale tiež niektoré štáty južnej Ameriky, Afriky alebo ďalekého východu.

Globálne akcie rozvojových krajín

Globálne akcie rozvojových krajín

Spoločnosti s malou tržnou kapitalizáciou možno (zatiaľ) nevynikajú svojim menom, rozhodne sa však jedná o segment, ktorý ponúka vysoký potenciál rastu. Investícia do tzv. ,,small caps“ bývajú síce rizikovejšie, pri dobrej diverzifikácii však dlhodobo nesú nadpriemerné výnosy.

Európske korporátne dlhopisy investičného stupňa

Európske korporátne dlhopisy investičného stupňa

Európske korporátne dlhopisy sú vydávané jednotlivými spoločnosťami k financovaniu svojej prevádzky alebo rozvoja. Jedná sa o dlhopisy s nadpriemernou kvalitou, ktoré sú vhodné k obchodovaniu vzhľadom k nízkemu riziku nedodržania záväzku a súčasne vyšším potenciálom zhodnotenia.

Americké korporátne dlhopisy investičného stupňa

Americké korporátne dlhopisy investičného stupňa

Americké korporátne dlhopisy sú dlhopisy obchodované v dolároch, ktoré vydávajú jednotlivé spoločnosti na financovanie svojej prevádzky alebo rozvoja. Jedná sa o vysoko kvalitné dlhopisy s nadpriemerným ratingom a teda malým rizikom nedodržania záväzku. Zároveň tieto dlhopisy ponúkajú zaujímavé zhodnotenie, ktoré je väčšie než napríklad u dlhopisov štátnych.

Globálne High Yield dluhopisy

Globálne High Yield dluhopisy

Globálne High Yield bondy ponúkajú v porovnaní s inými dlhopismi vysoké výnosy. Existuje tu ale aj vyššie riziko čiastočného alebo úplného nesplatenia zo strany dlžníka. Ide totiž o dlhopisy nižšej kvality, než majú dlhopisy investičného stupňa. Spojením stoviek rôznych dlhopisov dohromady je však možné riziko minimalizovať - aj v prípade nejakého nesplateného dlhopisu by bol dopad na vaše celkové portfólio zanedbateľný.

Dlhopisy z rozvíjajúcich sa trhov

Dlhopisy z rozvíjajúcich sa trhov

Dlhopisy z rozvíjajúcich sa trhov sú vydávané vládami s rýchlo rastúcimi ekonomikami. Bežne sa týmto dlhopisom prisudzuje väčšia rizikovosť než dlhopisom vydaným emitentami rozvinutých ekonomík. Aj z tohoto dôvodu ponúkajú vyššie zhodnotenie. Napriek tomu sa v minulosti mnohokrát stalo, že emitenti zlyhali pri splácaní svojho dlhu, situácia v rozvojových ekonomikách sa v posledných rokoch mení – rozvojové ekonomiky sa stávajú silnejšími a zdravšími a riziko zlyhania klesá.

Štátne dlhopisy

Štátne dlhopisy

Štátne dlhopisy sa považujú za jednu z najbezpečnejších investícií, pretože úverové riziko spojené s tým, že emitent (v tomto prípade vláda) nebude schopný splniť svoje záväzky, je prakticky nulové. Príspevok štátnych dlhopisov k výkonnosti portfólia je malý, ale výhodou je istota príjmu z tejto investície.

REIT (Real Estate Investment Trust)

REIT (Real Estate Investment Trust)

Real Estate Investment Trust sú obdobou fondu, ktoré ale namiesto do akcií a dlhopisov investujú do nehnuteľností. Rovnako ako ETF sú obchodovateľné na burze a ponúkajú zaujímavý nástroj pre diverzifikáciu portfólia. Hlavnou výhodou je pomerne veľká dividenda vďaka príjmom z nájmu

Komodity

Komodity

Komodita je tovar, ktorý má rovnakú kvalitu od akéhokoľvek dodávatela. Veľa komodít (ako napríklad zlato) predstavujú dobrú formu diverzifikácie portfólia, keďže je vývoj ich ceny slabo korelovaný s vývojom cien iných tried aktív (napríklad akcií). Komodity sú zahŕňované do portfólií na mieru s nízkým až stredným stupňom rizika.

Hotovosť

Hotovosť

Hotovosť je neoddeliteľnou súčasťou investície. Jedná sa nielen o vloženú hotovosť v českých korunách, ale aj hotovosť v dolároch alebo eurách, napríklad z obdržaných dividend či úrokov. Hotovosť je pracovnou zložkou investície, ktorá umožňuje vykonávať pravidelné operácie a znižovať celkové transakčné náklady.

Čo všetko obsahuje 1 % správcovský poplatok

Jeden férový poplatok, nič viac. Portu neúčtuje žiadne dalšie vstupné ani výstupné poplatky, žiadne poplatky za nákup a predaj cenných papierov, za výmenu devíz, žiadne poplatky za vykonané rebalansovanie, ani poplatky z nadvýnosov nad stanovenú hladinu.

Pevný ročný poplatok za správu obsahuje:
 • Neobmedzené automatické rebalansovanie
 • Kontrolu a dohľad nad portfóliom
 • Všetky transakčné náklady
 • Evidenciu a správu cenných papierov
 • Pomoc a podporu, online chat
 • Všetky prípadné provízie, stimuly a úroky prijaté od tretích strán vám pripíšeme na účet
Neplatíte žiadne:
 • Vstupné a výstupné poplatky
 • Burzové a obchodné poplatky
 • Poplatky za zmenu mien
 • Poplatky za vedenie účtu a výber peňazí
 • Poplatky za úschovu cenných papierov
 • Výkonnostné poplatky a prirážky ani provízia za sprostredkovanie

Čím dlhšie investujete, tým nižší máte poplatok

Svojich klientov motivujeme k dodržiavaniu investičných cielov a odmeňujeme ich za dlhodobé zodpovedné investovanie.

S Portu máte možnosť vybrať si jedno zo štyroch fixovaných období, počas ktorého neplánujete svoju investíciu vyberať a čerpať tak zodpovedajúcu zľavu na poplatku. Za správu svojej investície platíte po celú dobu fixovaného obdobia znížený poplatok, ak peniaze nevyberiete predčasne.

Dĺžka fixovaného obdobia
Zľava na aktuálnom Správcovskom poplatku
5 rokov20 %
7 rokov25 %
10 rokov30 %
15 rokov40 %

Priveďte k investovaniu priateľov a získajte 3 mesiace pre oboch zadarmo

Získajte 3 mesiace zadarmo za každého z vašich priateľov, ktorý si založí účet a zainvestuje na Portu.

Darujte

3 mesiace zadarmo

Získajte

3 mesiace zadarmo

Referenčný kód nájdete po dokončení registrácie a prvom zainvestovaní v sekcii Pozvať priateľov. Viac o programe sa dočítate tu.

Výber najčastejších otázok