Vaše najčastejšie otázky

Účet v CZK

Ako funguje Portu účet v českých korunách?
Aký je poplatok u účtu vedeného v českých korunách?
Ako môžem založiť účet vedený v českých korunách?
Aká je minimálna výška vkladu na účet vedený v českých korunách?
Na aký účet mám poslať vklad v českých korunách?
Líši sa zloženie portfólií na mieru na účte vedenom v eurách od portfólií na korunových účtoch?