Slovník pojmov

Akcia
Aktívum / Inštrument
Alokácia
Apreciácia
Arbitráž
Ask