Vaše najčastejšie otázky

Portu stratégie

Komu sú Portu stratégie určené?
Prečo pre mňa nie sú Portu stratégie dostupné?
Sú Portu stratégie spoplatnené inak než Portu?
Aké sú rozdiely medzi Portu portfóliami a Portu stratégiami?
Je možné mať Portu portfólia a Portu stratégie naraz?
Ako zapnem službu Portu stratégie?
Čo sa stane so stratégiou, keď v priebehu investovania upravím jej zloženie?
Je možný prechod medzi jednotlivými cenovými plánmi Portu stratégií?
Z akých inštrumentov môžem vyberať do svojich Portu stratégií?
Je možné nakúpiť aj inštrument ktorý Portu neponúka?
Je minimálna investovaná čiastka rovnaká ako u Portu portfólií?
Je na Portu možný prevod peňazí medzi portfóliami a stratégiami?
Nakupuje Portu celé akcie, alebo je možné nakupovať aj ich frakcie?
Čo značí rizikovosť u Portu stratégií a jednotlivých inštrumentov?
Na aké Portu investície sa vzťahuje program Pozvať priateľov?
Je možné do stratégií pridávať jednotlivé akcie aj s účtom pre firmy?