Vaše najčastejšie otázky

Portu stratégie

Komu sú Portu stratégie určené?
Prečo pre mňa nie sú Portu stratégie dostupné?
Sú Portu stratégie spoplatnené inak než Portu?
Aké sú rozdiely medzi Portu portfóliami a Portu stratégiami?
Je možné mať Portu portfólia a Portu stratégie naraz?
Ako zapnem službu Portu stratégie?
Prečo je obmedzené množstvo úprav Portu stratégií?
Čo sa považuje za úpravu stratégie?
Čo sa stane so stratégiou, keď v priebehu investovania upravím jej zloženie?
Je možný prechod medzi jednotlivými cenovými plánmi Portu stratégií?
Z akých inštrumentov môžem vyberať do svojich Portu stratégií?
Je možné nakúpiť aj inštrument ktorý Portu neponúka?
Je na Portu možný prevod peňazí medzi portfóliami a stratégiami?
Je minimálna investovaná čiastka rovnaká ako u Portu portfólií?
Nakupuje Portu celé akcie, alebo je možné nakupovať aj ich frakcie?
Čo značí rizikovosť u Portu stratégií a jednotlivých inštrumentov?
Vzťahuje sa program Pozvi priateľov aj na Portu stratégie?