Vaše najčastejšie otázky

Bezpečnosť

Prečo potrebujeme informácie a dokumenty zadávané pri registrácii?
Sú moje osobné údaje zadané pri registrácii v bezpečí?
Sú moje peniaze v portfóliu uzamknuté?
Kto stojí za Portu?
Poskytuje Portu investičné poradenstvo?
Je Portu regulovanou finančnou inštitúciou?
Čo sa stane s mojimi peniazmi pokiaľ sa Portu zavrie?
Môžem prísť o všetky svoje peniaze?
Aké sú riziká investovania v Portu?
Čo sa stane s mojimi investíciami v Portu v prípade mojej smrti?