Zlaté Portu. Získali sme Lemura a Zlatú korunu

Posledné dni sa v našom tíme nesú v znamení úspechu. Hoci situácia na trhoch nie je ideálna, Portu ide ďalej a naša dlhodobá práca priniesla svoje ovocie.

Tri Lemury sú doma

Minulý týždeň sme prebrali hneď tri trofeje v prestížnych Cenách Lemur, ktoré oceňujú tie najlepšie PR projekty v SR. Porotu zaujal náš edukačný projekt Index investičnej gramotnosti najmä preto, že otvára tému finančnej gramotnosti a šíri povedomie o investovaní v rámci širokej verejnosti. Získali sme zlato v kategórii B2C a v odborovej kategórii Finančný trh a služby, k tomu všetkému sme sa navyše stali absolútnym víťazom ceny za public relations. Projekt uspel v konkurencii 108 projektov.

„Projekt Index investičnej gramotnosti vychádza zo samej podstaty Portu, ktorá spočíva v zjednodušovaní investícií pre každého a rozširovaní povedomia o správe financií. O to viac nás teší, že získava ocenenia aj v odborných kruhoch. Ocenenie vnímame ako veľkú pochvalu pre celý tím Portu. Ďakujeme ale aj našim používateľom, že pri nás stoja. Vidíme tak, že naša práca má zmysel a všímajú si to aj odborníci,“ hovorí zakladateľ Portu Radim Krejčí.

Lemur 2022 Portu

 

Zlatá koruna už tretíkrát

Ďalšou významnou udalosťou je pre nás ocenenie Zlatá koruna, ktoré sme prebrali tento týždeň. Súťaž oceňuje najlepšie finančné produkty na českom trhu nepretržite od roku 2003 a teraz prebehol už jej 20. ročník. Portu zabodovalo s prvým miestom v inovatívnej kategórii FinTech, ktorá odráža vývoj technológií a ich vplyv na finančný trh. Oproti minulému ročníku sme sa tak posunuli o jednu priečku – na tú najvyššiu.

Hodnotenie Zlaté koruny prebieha na základe multikriteriálneho modelu, ktorý porovnáva ekonomické, kvalitatívne a bezpečnostné charakteristiky produktu. Vďaka veľkému počtu hodnotiteľov, ich odbornosti a rôznorodému zameraniu ponúkajú výsledky súťaže objektívny obraz českého finančného trhu a spotrebiteľom poskytujú užitočné vodítko pri výbere. Hoci nikto nemôže tvrdiť, že jeden produkt je najlepší pre všetkých potenciálnych používateľov, história súťaže dokazuje, že všetky ocenené produkty –⁠ aj pri spätnom pohľade –⁠ boli veľmi nadštandardnými finančnými nástrojmi.

FinTech roku 2022

Rastieme a sme jednotkou v strednej Európe

V neposlednom rade máme radosť, že Portu od svojho založenia v roku 2018 skokovo rastie. S príchodom covidu sa počet registrovaných znásobil. Vo februári 2020 sme mali zľahka cez 10 tisíc užívateľov. Na konci roka 2020 to bolo už 23-tisíc a v polovici roka dokonca 57-tisíc. Aktuálne má Portu viac ako 143 tisíc registrovaných užívateľov, ktorým spravuje viac ako 405 miliónov eur. Sme tak najväčšou investičnou platformou v strednej Európe.

Vaše peniaze
majú na viac