Rozumiete riziku?

Hoci neexistuje všeobecne uznávaná definícia slova riziko, tento výraz by bolo možné definovať ako pravdepodobnosť, že sa stane nejaká nepríjemná udalosť. Riziko by sa dalo tiež definovať ako vystavenie sa nebezpečenstvu. Pochopenie rizika v kontexte investovania je základným stavebným kameňom pre úspešné dlhodobé investovanie.

Čo je riziko?

Riziko popisuje neistotu zisku z investície. Je to vyjadrenie pravdepodobnosti straty či zhodnotenia zainvestovaných prostriedkov. Rôzne investície budú viac či menej riskantné. Akcie sú všeobecne považované za viac riskantné ako dlhopisy. Viac rizikové investície budú mať pravdepodobne dlhodobo vyššie výnosy, ale cestou môžu trochu viac kolísať ako investície menej rizikové, ktoré budú naopak kolísať menej.

Všeobecne povedané, investície s väčšou mierou rizika majú väčšinou väčšie zisky. Takže investori, ktorí chcú svoje investície viac zhodnotiť a sú pripravení, že hodnota ich investície sa môže prepadnúť, si budú vyberať rizikovejšie investície.

Na druhej strane sa nedá nájsť žiadna trieda aktív alebo inštrument, ktorý by mal nulové riziko. V Portu veríme, že správne diverzifikované portfólio so správnym pomerom akcií, dlhopisov, a hotovosti v rozmedzí vašej tolerancie rizika je najlepšia cesta, ako zhodnocovať váš majetok.

Aký máte k riziku vzťah?

Nikto nemá rád riziko, ale niektorí sú lepšie schopní ho tolerovať. Vedieť, aký je Váš postoj k riziku, je základným krokom k odporúčaniu správnej investičnej stratégie. Pokiaľ zvolíte rizikovejšie portfólio, môže jeho hodnota klesať a je potrebné nepanikáriť a držať sa stratégie (tento scenár určite niekedy nastane). Na druhej strane, ak bude Vaše portfólio príliš konzervatívne, kolísanie nebude také významné, ale hrozí riziko, že budete sklamaní nedostatočnými ziskami.

V Portu vám pomôže k posúdeniu vášho rizikového apetítu náš investičný dotazník, ktorý na základe desiatich otázok posúdi, aký je Váš postoj k riziku a aká by sa teda pre vás hodila investičná stratégia a portfólio.

Koľko rizika si môžete dovoliť?

Hlavnou otázkou je, do akej miery by vás ohrozil prepad v hodnote portfólia. Porozmýšľajte, ako by strata hodnoty ovplyvnila kvalitu vášho života a vaše plány.

Pokiaľ investované prostriedky nutne nepotrebujete, máte možnosť počkať, než sa investícia zotaví z potenciálneho prepadu. Doba zotavenia sa môže líšiť od pár mesiacov po pár rokov, a bude tiež záležať, ako a kde sú prostriedky zainvestované. Dlhšia časová os investovania je dobrým spôsobom, ako znížiť riziko, ale vyžaduje finančnú a psychickú odolnosť a disciplínu.

Vaše peniaze
majú na viac