Prečo investovať aj v dobách kolísavých trhov

Hovoríte si občas, či je teraz vhodný čas na investovanie, či treba nie je lepšie investovať, len keď trhy rastú? Znie to možno ako správna úvaha, ale mnoho vecí okolo investovania nie je príliš intuitívnych – bohužiaľ. Príkladom je častá preferencia takéhoto trhového vývoja, ktorý je možno prívetivý na oko, ale z hľadiska čísel v porovnaní s ostatnými výrazne horší. Pozrime sa na jednu klasickú ukážku z kníh investičného guru Burtona Malkiela.

Ak dáte možnosť ľuďom, ktorí majú v pláne investovať pravidelne každý rok 400 € po dobu 10 rokov, vybrať si, aký z nasledujúcich troch trhových scenárov s rovnakým konečným výsledkom by počas ich investovania preferovali, ktorý myslíte, že bude najčastejšie spomínaný?

 

Scenáre vývoja trhu

Asi vás neprekvapí, že vývoj zobrazený na grafe A, zvolí najväčší počet z nich. Intuitívne vyzerá dobre, keď sa budete môcť každý mesiac alebo polrok pozrieť na stav účtu a vidieť, ako pomaly rastie. Priebeh z grafu C dostane naopak hlasov najmenej – komu by sa predsa páčilo prvých 5 rokov pozerať, ako jeho investícia padá. Čo vás ale prekvapiť môže, je, že práve trhový vývoj z grafu C vygeneruje nakoniec najväčší výnos, zatiaľ čo vývoj zobrazený v grafe A najmenší. Ako je to možné? Poďme si to ukázať na číslach.

Predstavme si investora, ktorý každoročne investuje do portfólia zloženého z ETF, ktorého jednotková cena za pomyselný kus je na začiatku 100. Nasledujúce 3 tabuľky zobrazujú pre hypotetické scenáre A, B a C, ako prebiehali vždy na začiatku roka pravidelné investície, aká bola jednotková cena portfóliá, za ktoré sa portfólio nakupovalo; a koľko pomyselných kusov (prípadne frakcií) portfólia si tak investor kúpil.

Tabuľka 1: Pravidelné vklady pri plynule rastúcom vývoji trhu (scenár A)

Postupný rast portfólia

V prvom scenári, počas ktorého trh plynulo rástol, bolo na konci desaťročného investičného horizontu v portfóliu nakúpených celkom 23,6 frakcií portfólia, ktoré majú hodnotu 7 080 €. Teraz sa pozrime na druhý scenár, pri ktorom trh síce viac kolísal, ale po celý čas bol jeho trend v podstate rastový.

Tabuľka 2: Pravidelné vklady pri kolísavom, ale rastúcom trhovom vývoji (scenár B)

Volatilný rast

Po desiatich rokoch, ako vidíme, bolo v portfóliu nakúpených 25,7 frakcií portfólia v konečnej hodnote 7 711 €. Ale čo náš posledný scenár, počas ktorého trh počas prvých piatich rokov pozvoľna klesal a až následne začala jeho hodnota strmo rásť?

Tabuľka 3: Pravidelné vklady pri najprv klesajúcom a potom rastúcom vývoji trhu (scenár C)

Počiatočný pokles

Posledný scenár, ako vidíme, viedol prekvapivo k zďaleka najlepšiemu konečnému výsledku. Investícia skončila s najväčším počtom nakúpených kusov portfólia jednotlivých ETF – a teda aj s najväčšou celkovou hodnotou, 14 847 €. Dôvodom je, že po väčšinu času sa nakupovalo portfólio v podstate so „zľavou“ oproti pôvodnej hodnote. Nezáleží totiž na tom, či cena portfólia v priebehu investičného horizontu klesala. Jediné, na čom záleží, je jeho koncová hodnota.

Graf: Celková hodnota investície pri rôznych vývojoch trhu

Hodnota portfólia po 10 rokoch

Zmyslom tohto príkladu je ukázať, že na dočasnom kolísaní trhov nezáleží – naopak kolísavé trhy dávajú vďaka prepadom príležitosti pravidelným investorom nakúpiť lacnejšie a zvýšiť tak konečný výnos. To však neznamená, že by ste mali čakať na to, až trhy spadnú a potom sa snažiť nakúpiť – dokážete totiž odhadnúť, kedy nejaký prepad príde? A až raz príde a vy uvidíte trhy padať napríklad o 20%, budete mať tú guráž v ten moment vaše niekoľko mesiacov či rokov vyšetrované peniaze zainvestovať?

Ponaučenie, ktoré by sme si z nášho príkladu mali odniesť je: ak plánujete investovať pravidelne, ignorujte vývoj trhu, jeho krátkodobé výkyvy a neplánujte výber väčšiny investovaných prostriedkov po dobu niekoľkých rokov – a ani sa k tomu nenechajte v panike zlákať, emócie len bránia racionálnemu uvažovaniu a znižujú konečný výnos.

Graf: Vývoj indexu SP500 1950-2022

Vývoj S&P 500 CZ

Ak sa pozrieme do histórie vývoja svetových akciových trhov, vidíme, že dlhodobo výrazne rastú. A to je informácia, ktorá je základom pre celé dlhodobé pravidelné investovanie. Pokiaľ máte investičný horizont dostatočne dlhý (povedzme aspoň 5 rokov), čo sa bude diať v priebehu niekoľkých prvotných rokov investovania vás v podstate nemusí zaujímať – dôležité je iba to, akú hodnotu bude mať investícia v dobe, kedy plánujete portfólio vybrať.

——————–

Na čo si dať po prečítaní tohto článku pozor?

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové
– Portu negarantuje dosiahnutie výnosov z investície na kapitálových trhoch
– Nie ste si istý, aký rizikový profil je pre vás vhodný alebo či je pre vás dostupné tematické investovanie? Vyplňte si náš investičný dotazník a my vám poradíme.

Vaše peniaze
majú na viac