Prekonaj svoj strach #2 – Acrofóbia alebo strach z výšok

Strach z vlastného strachu, aj tak mnohí definujú pojem fóbia. Jednou z najčastejších je práve strach z výšok, tiež známy ako acrofóbia. Tá sa prejavuje silným a iracionálnym strachom z výšok. Je to strach, ktorý môže ovplyvniť každodenný život človeka. Odmietanie ísť do vyšších poschodí v budove, vyliezť na vežu či rozhľadňu alebo strach sa len prejsť cez most, to sú všetko obavy, ktoré dokážu každodenný život pekne otráviť.

Aké sú príčiny strachu z výšok?

Strach z výšok môže mať hneď niekoľko príčin, a to vrátane genetických a biologických faktorov, skúseností z detstva alebo traumy z pádu či zranenia. Môže tiež byť spôsobený nedostatkom sebavedomia alebo úzkosťou.

Genetické faktory: Strach z výšok môže byť dedičný. Štúdie zistili, že ľudia s akrofóbiou majú častejšie v rodine úzkostné poruchy.

Biologické faktory: Niektoré teórie naznačujú, že acrofóbia môže súvisieť s dysfunkciou v mozgových oblastiach, ktoré regulujú emócie a úzkosť. Štúdie tiež ukazujú, že u ľudí s acrofóbiou môže byť narušená rovnováha chemických látok v mozgu, ako sú neurotransmitery, ktoré ovplyvňujú emócie a úzkosť.

Psychologické faktory: Rôzne skúsenosti z detstva, ako napríklad pád alebo zranenie, môžu tiež vyvolať strach z výšok. Podľa výskumov aj ľudia s nízkym sebavedomím alebo úzkosťou majú na strach z výšok väčšiu náchylnosť.

Sociálne faktory: Kultúrne a sociálne faktory môžu tiež hrať úlohu vo vývoji acrofóbie. Ľudia, ktorí žijú v oblastiach s vysokými budovami alebo vysokými mostami, môžu byť viac náchylní na vývoj strachu z výšok.

Je dôležité si uvedomiť, že príčiny acrofóbie môžu byť komplexné a môžu sa líšiť od osoby k osobe. Identifikácia konkrétnych príčin môže pomôcť lekárovi vytvoriť efektívnu liečbu pre každého pacienta.

Ako sa strach z výšok prejavuje?

Strach z výšok sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Niektorí ľudia môžu pociťovať fyzické príznaky, ako je tras, závraty, potenie, alebo tlak v hrudi. Iní ľudia môžu zažívať silné emócie, ako je panika, úzkosť alebo beznádej. Niektoré príznaky môžu byť ale aj psychické, ako obtiažnosť sústrediť sa alebo pocit úzkosti. V každom prípade je ale jasné, že pokiaľ sa človek trpiaci akrofóbiu dostane napríklad na rozhľadňu, výhľad z nej si rozhodne nebude užívať a bude sa tešiť, až bude zase bezpečne späť na zemi.

Ako sa s týmto strachom vyrovnať?

Je dôležité si uvedomiť, že strach z výšok je normálny a mnoho ľudí sa s ním v živote stretne. Avšak, pokiaľ strach ovplyvňuje každodenný život a bráni v plnení bežných úloh, je dôležité vyhľadať pomoc odborníka.

Existuje niekoľko spôsobov, ako sa s touto poruchou vyrovnať, vrátane terapie, liečby liekmi a desenzitizácia. Terapia môže pomôcť pacientovi porozumieť a riešiť korene svojho strachu, zatiaľ čo desenzitizácia je proces, pri ktorom sa pacient postupne učí zvládať svoj strach tým, že sa opakovane vystavuje situáciám, ktoré sú mu nepríjemné.

Terapia je jedným z najbežnejších spôsobov, ako sa vyrovnať so strachom z výšok. Existuje niekoľko druhov terapie, ktoré môžu byť pre acrofóbiu účinné, ako napríklad kognitívno-behaviorálna terapia (CBT), ktorá sa zameriava na prepracovanie negatívnych myšlienok a správania, a terapia uvedomenia, ktorá sa zameriava na porozumenie a riešenie koreňov strachu.

Lieky môžu pomôcť znížiť úzkosť a napätie spojené so strachom z výšok. Antidepresíva, ako je SSRI, sú často používané na liečbu acrofóbie, rovnako ako benzodiazepíny, ktoré pomáhajú znížiť úzkosť. Je dôležité si uvedomiť, že lieky by mali byť užívané iba pod dohľadom lekára a v kombinácii s terapiou.

Desenzitizácia je proces, pri ktorom sa pacient postupne učí zvládať svoj strach tým, že sa postupne vystavuje vyšším a vyšším miestam. Táto metóda sa často používa v kombinácii s terapiou. Začať sa môže napríklad prechádzkou po nižšom moste a postupne sa dostať k vyššiemu mostu alebo do vyššej budovy.

Existujú aj ďalšie metódy ako:

  • Relaxačné techniky, ako sú dýchacie cvičenia alebo jóga, môžu pomôcť znížiť úzkosť a napätie spojené so strachom z výšok.
  • Virtuálna realita, ktorá umožňuje pacientovi vstúpiť do virtuálneho prostredia, kde sa môže vystaviť v bezpečí stresovým situáciám.
  • Existujú aj skupinové terapie alebo podporné skupiny, kde sa ľudia s acrofóbiou môžu stretnúť a zdieľať svoje skúsenosti a vzájomne sa podporovať.

Pamätajte ale na to, že každý človek je jedinečný a čo funguje pre jedného, nemusí fungovať pre druhého. Je tiež dôležité mať na pamäti, že liečba môže trvať dlhšiu dobu a že úspech liečby môže byť ovplyvnený rôznymi faktormi, ako sú motivácia a schopnosť pracovať na svojom strachu.

Dôležité je naučiť sa zvládať svoj strach a nie sa mu vyhýbať. V Portu tento rok prekonávame jeden z našich strachov. Či už sa to týka častejších obáv ako sú zvieratá alebo výšky, investovanie alebo rozprávanie o financiách. Pokiaľ sa s nejakým strachom tiež stretávate, je teraz čas pokúsiť sa ho prekonať.

Akú radu pre vás máme na záver? Pokúste sa nájsť zodpovedajúce informácie o svojom strachu, porozprávajte sa o tom s niekým blízkym alebo s odborníkom. Mali by ste racionálne posúdiť jeho nebezpečenstvo a premýšľajte o tom, čo s vami tento podnet robí, prečo sa tak deje a kde sa vyskytuje. Pokiaľ ste pripravení na zmenu, snažte sa jej vystavovať postupne, kým sa strach nezmenší a postupne zmizne z vášho života.

Vaše peniaze
majú na viac