Pasívna správa portfólií valcuje aktívnych traderov

Najnovšie dáta organizácie S&P Global publikované v reporte SPIVA (S&P indexy vs aktívna správa) znovu potvrdzujú, že z dlhodobého hľadiska majú aktívne spravované portfólia nižší výkon ako veľké indexy, ktoré sa snažia prekonať.

Výkonnosť aktívne a pasívne spravovaných portfólií porovnáva S&P Global už viac ako 10 rokov. Čím dlhšie je porovnávané obdobie, tým výraznejšie sa na všetkých skúmaných trhoch prejavuje jasný trend – pasívne spravované portfóliá sledujúce veľké indexy sú výkonnejšie ako tie aktívne riadené.

 

 

Aktivní vs pasivní správa investic

SPIVA Scorecard results by region, Europe

Keby sme si na porovnanie výkonnosti vybrali napríklad S&P 500, akciový index sledujúci 500 najväčších na burze obchodovaných spoločností v USA, môžeme na nasledujúcom grafe vidieť, že podiel aktívne riadených portfólií, ktoré dokážu konzistentne prekonávať výkonnosť indexu, je v každom nasledujúcom období výrazne nižší. Znamená to, že ak je váš investičný horizont napr. 10 rokov, tak 82,51 % aktívnych správcov, ktorým by ste svoje investície zverili, by dosiahlo nižší výkon ako samotný trh. Pri opačnom uhle pohľadu, teda zvážení toho, koľko aktívne riadených portfólií prekonalo tento index, sa dostávame na 17,49 %. V prípade európskeho S&P Europe 350 (pozri obrázok vyššie) dokázalo index v 10 ročnom horizonte prekonať dokonca iba 15,23 % aktívnych správcov.

Aktívna vs. pasívna správa portfólií

 

Zpracované na základe dát S&P Dow Jones Indices (2021)

Na základe týchto dát stojí pre každého investora za zváženie, pre akú metódu riadenia svojho portfólia sa rozhodne. Pasívna správa sa síce na prvý pohľad zdá byť v určitom zmysle ležérna a môže navodzovať dojem, že pre svoje investície by sme dokázali urobiť viac, dáta však naznačujú, že dlhodobo je pravdepodobnosť úspechu na prekonanie vývoja indexov nízka. Pre bežného investora preto pri dlhom investičnom horizonte nie je výhodné vyberať jednotlivé akcie a usilovať sa o porazení trhu. Samotné kopírovanie trhu (alebo indexu) je dlhodobo výnosnejším a jednoduchším spôsobom správy investícií.

 

Aký je rozdiel medzi aktívnou a pasívnou správou portfólií?

Aktívna stratégia

Pri aktívnom riadení portfólia sa portfólio manažér rozhoduje o nákupe a predaji konkrétnych aktív na základe vlastného výskumu trhu, sledovania trendov, správ, politickej situácie a iných faktorov. Snaží sa, aby ním zvolené aktíva mali vyšší výkon ako je priemerný rast trhu alebo rast sledovaného indexu.

Pasívne stratégie

Portfólio manažér zostaví a upravuje portfólio aktív na základe sledovania určitého indexu. Zloženie aktív a ich pomery zodpovedajú tomuto indexu a vďaka tomu kopírujú aj jeho rast.

Pasívna správa portfólií je nielen výkonnejšia, ale aj lacnejšia. To je dôsledkom menšej časovej náročnosti analýz potrebných k pasívnej správe portfólií a nižšiemu počtu celkových transakcií. Výhody pasívnej správy vašich investícií môžete využiť napríklad nákupom ETF fondov viazaných na určitý index, odvetvie alebo ETF fondov obsahujúcich spoločnosti vo vymedzenom regióne.

Preslávený investor Warren Buffett vo svojej biografii (The Snowball) prenechal malým investorom nasledujúce odporúčania: „Akcie sú aktívom, ktoré sa v priebehu času oplatí držať. Produktivita bude rásť a akcie budú rásť s ňou. Je len málo vecí, ktoré by ste pri tom mohli pokaziť. Raz je nákup alebo predaj v nevhodnej chvíli. Ďalšou je platenie vysokých poplatkov. Najlepším spôsobom, ako sa tomu vyhnúť, je nakúpiť nízkonákladové indexové fondy a rozširovať ich v priebehu času. Buďte iniciatívni, keď sa iní boja a opatrní, keď sú iní nadšení, ale nemyslite si, že môžete prekabátiť trh.“

—————————————————————–

Na čo si dať po prečítaní tohto článku pozor?

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové
– Portu negarantuje dosiahnutie výnosov z investície na kapitálových trhoch
– Nie ste si istí, aký rizikový profil je pre vás vhodný alebo či je pre vás vhodné napríklad tematické investovanie? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme.

Vaše peniaze
majú na viac