Najúspešnejšia investičná stratégia počas konfliktov a neistoty

Stupňujúci sa konflikt na Ukrajine vyvoláva u investorov značné obavy z budúceho vývoja na finančných trhoch. Mnohí premýšľajú nad úpravou portfólií, odpredajom investícií alebo naopak vyčkávajú na ďalšie príležitosti k lacnejšiemu nákupu inštrumentov. Ako reagovať na súčasný vývoj trhov? Je teraz vhodný čas na investovanie alebo sa očakávajú ďalšie prepady?

Keď sa z emócií stanú transakcie

Nálada investorov je hybnou silou trhu ako počas jeho rastu, tak aj počas jeho prepadov. Predpoklady a emócie ľudí ovplyvňujú vývoj cien s predstihom, teda ešte predtým, než očakávané udalosti nastanú. ETF, akcie a ďalšie aktíva tak majú vplyv budúcich „udalostí“ často už započítané vo svojej cene. Výkyvy na trhoch preto po tom, čo tieto udalosti skutočne nastanú, napr. po začiatku vojny na Ukrajine, nie sú také výrazné, ako by sme predpokladali.

Najdôležitejšou vecou je v tejto oblasti nezabúdať na to, že keď pri investovaní začneme podliehať emóciám, takmer nikdy to nevedie k dobrým výsledkom. Prečo v posledných týždňoch trhy klesajú a ako sa mení nálada investorov? CNNMoney vyvinula na meranie nálady investorov index, ktorý zobrazuje úroveň strachu a chamtivosti investorov, dvoch základných emócií, ktoré ovplyvňujú naše správanie. Hodnoty posledných dní jasne ukazujú, že na trhoch vládne extrémny strach. Mnoho investorov pod návalom správ o ďalších sankciách, obmedzeniach a eskalácii vojenského konfliktu podlieha panike a predáva svoje finančné aktíva. Niekedy dokonca za menej, než za koľko ich nakúpili. V tej chvíli sa pokles hodnoty portfólia stane skutočne realizovanou stratou. Nie je náročné odhadnúť, že tento prístup nie je cestou k zvyšovaniu hodnoty nášho majetku. Skúsme sa preto pozrieť na vývoj trhu s určitým odstupom.

Fear and greed index

Zdroj: CNN Business

Možno pre vás bude prekvapením, že tí najúspešnejší investori sa na túto situáciu pozerajú presne opačne. Neistota a strach totiž ženú ceny aktív dole a tie je tým pádom možné nakúpiť za výhodnejšiu cenu. V tejto chvíli až nevhodne znejúci výrok Nathana Rothschilda hovorí: „Najlepší čas na nákup je, keď v uliciach tečie krv.“ Warren Buffett vo svojej biografii (The Snowball) prenechal malým investorom nasledujúce odporúčania: „Je len málo vecí, ktoré by ste investovaním do akcií mohli pokaziť. Jednou je nákup alebo predaj v nevhodnej chvíli. Buďte iniciatívni, keď sa iní boja a opatrní, keď sú iní nadšení, ale nemyslite si, že môžete prekabátiť trh.“ Tieto myšlienky sa opierajú o znalosť toho, že trhy z dlhodobého hľadiska rastú a krátkodobé, často až odstrašujúce prepady, je možné využiť pre lacnejšie nákupy. Túto myšlienku zhrnul Benjamin Cowen, odborník na kvantitatívnu analýzu trhov, slovami: „Rastom trhov dokážete zarobiť, ale vďaka prepadom sa môžete stať bohatými.“ 

Náš odhad vývoja trhov by bolo samozrejme nevhodné zakladať iba na samotnej domnienke, že trhy dlhodobo rastú. K racionálnejšej odpovedi môžeme dôjsť na základe dát, ktoré popisujú minulé konflikty, a vývoj trhov, ktorý ich sprevádzal. Aké budú ďalšie dopady vojny na Ukrajine a ako trhy reagovali na podobné udalosti v minulosti?

 

Ako vojny hýbu trhmi

Najväčší pokles ceny akcií bol historicky pozorovaný v obdobiach neistoty pred vypuknutím očakávaného konfliktu, teda v obdobiach, akými boli aj posledné mesiace. Vypuknutie konfliktu následne čoskoro vedie k opätovnému rastu ich hodnoty. Naopak pri vypuknutí úplne nečakaného konfliktu ceny akcií klesajú. Tento fenomén popísaný vo výskume Švajčiarskeho finančného inštitútu bol pomenovaný ako „puzzle vojny“. Ako si teda akcie a dlhopisy viedli počas minulých konfliktov v porovnaní s mimovojnovým obdobím? Poradenská spoločnosť Armbruster Capital Management sa vo svojej štúdii zamerala na vývoj amerického trhu počas najväčších svetových konfliktov, akými boli napr. druhá svetová vojna, vojna v Kórei a Vietname alebo vojna v Perzskom zálive. Výkonnosť a volatilitu akcií a dlhopisov porovnávala s ich priemerným výkonom a volatilitou v období 1926–2013 (výskum bol publikovaný v 2013).

Výkon trhov počas vojen

 

Výskum prekvapivo poukazuje na to, že volatilita trhov bola počas konfliktov nižšia, než je priemer celého obdobia –⁠ až na vojnu v Zálive, kedy bola zhodná s dlhoročným priemerom. Napriek predpokladom mali americké akcie počas vojnových konfliktov vyššiu výkonnosť, než je priemer celého obdobia. Na druhej strane dlhopisy, ktoré sú v nevojnovom období považované za bezpečný prístav pre peniaze, mali počas konfliktov nižšiu výkonnosť. Výnimku predstavovala dlhoročná vojna vo Vietname, keď bol síce výkon akcií pod dlhoročným priemerom, napriek tomu ale zostal pozitívny. Vyššie uvedené dáta sa vzťahujú na americký trh. Konflikt na Ukrajine teda môže mať na európske akcie odlišný vplyv, najväčšiu časť akciových portfólií Portu ale tvoria práve americké akcie.

Otázkou ale stále zostáva, ako rýchlo by sa trhy mohli dostať späť na predchádzajúce decembrové maximá. Podľa výskumu LPL Financial sa dosiahne spodná hranica trhových prepadov v priemere za 22 obchodných dní od vypuknutia konfliktu. Index S&P 500 počas tohto obdobia klesne v priemere o 5 %. Trhy sa následne spamätajú v priemere za 47 obchodných dní, kedy znovu prekonajú hodnoty pred začiatkom konfliktu. Tieto časy sa s každým ďalším konfliktom skracujú. Hodnota index S&P 500 sa po začatí útoku Ruskej federácie na Ukrajinu 24. februára 2022 prepadla o 4,2 % a následne začala rýchlo rásť. Tento prepad teda netrval dlhšie ako niekoľko hodín.

To, či sme už skutočné dno poklesu dosiahli, zatiaľ nemožno určiť. Súčasný konflikt nás totiž ovplyvní aj v iných rovinách, najmä v oblasti vybraných komodít, ktorými Ukrajina a Rusko zásobovali európske, africké aj ázijské krajiny. Ukrajinská vláda napríklad kvôli nedostatku potravín zastavila 7. marca vývoz mäsa, raže, ovsa, pohánky, cukru, prosa a soli. Export pšenice, kukurice, hydiny, vajec a oleja bude možný iba s povolením ministerstva financií. Toto rozhodnutie povedie k ďalšiemu zvyšovaniu cien potravín, pohonných hmôt a k nárastu inflácie aj na Slovensku. Tá bola už pred vypuknutím konfliktu na úrovni 8,4 %.

 

Predávať, alebo nakupovať?

Po vypuknutí konfliktu nás zavalili otázky, ktoré bolo možné rozdeliť do troch skupín:

–⁠ Je teraz vhodné využiť prepad na trhoch k väčšiemu nákupu?

–⁠ Bolo by teraz lepšie odpredať svoje portfólio a zamerať sa na „bezpečnejšie“ dlhopisy?

–⁠ Je teraz vhodný čas na začiatok s investovaním?

Z predchádzajúcich kapitol a historických dát vyplýva niekoľko záverov. Ktorý je ten najdôležitejší? Neprepadajte panike. Svoje portfólio by sme nemali riadiť na základe emócií. Z dát popisujúcich predchádzajúce konflikty a vojny vyplýva, že po úvodnom prepade trhov sa hodnoty akcií časom stabilizujú a prekonajú predchádzajúce maximá. Predávať práve počas úvodného prepadu trhu nie je šťastným riešením. Ideálnym postupom pri investovaní je nakupovať lacno a predávať draho. V súčasnej situácii by ste robili pravý opak. Predávali by ste lacno a ak ste začali investovať len nedávno, pravdepodobne aj so stratou. Dáta ďalej naznačujú tiež to, že v priebehu konfliktov nemusia byť dlhopisy výnosnejšie ako akcie. Predávať svoje portfólio s cieľom nákupu dlhopisov preto tiež nemusí byť najlepším rozhodnutím.

Graf nižšie poukazuje na to, aký veľký vplyv môžu mať zásahy do portfólia počas prepadov trhu na jeho celkovú výnosnosť. Hodnota 1 000 eur zainvestovaných do ETF sledujúcich index S&P 500 sa po 20 rokoch držania (od 1999 do 2018) zvýšila na 2 985 eur – teda takmer na trojnásobok pôvodnej investície. V uvažovanom 20-ročnom horizonte nastalo 6 z 10 dní s najväčším rastom indexu S&P 500 najneskôr do 2 týždňov od 10 najhorších dní. Keby sme v reakcii na prepad trhu svoje investície predali, prešvihli by sme najlepšie dni z pohľadu rastu indexu. Zmeškanie 10 najlepších dní za toto 20-ročné obdobie pritom znamená zníženie priemerného ročného zhodnotenia z 5,6 % na 2 %. Pri zmeškaní 20 najlepších dní by hodnota našej investície dokonca skončila v záporných číslach.

Vplyv úprav portfólia na výnosy

 

Pri väčších jednorazových investíciách je nutné mať na pamäti, že súčasný prepad trhu môžu nasledovať aj ďalšie, možno ešte výraznejšie prepady. Trh nie je možné časovať. Väčšie investície pri poklesoch ceny sú na mieste, stále by sme ale mali myslieť na priemerovanie nákupnej ceny aktív, teda na rozdelenie investície v čase. Keby ste hypoteticky investovali všetky vaše dostupné zdroje tento týždeň, pretože cena aktív je výrazne nižšia, než bola na začiatku roka, nemali by ste v prípade ďalšieho poklesu žiadne zdroje na nákup za ešte výhodnejších podmienok.

Je teraz vhodný čas na začiatok s investovaním? Na trhu vládne neistota a veľké indexy, akými sú napr. S&P 500 alebo NASDAQ-100, sú 11 % a 19 % pod svojim maximom (hodnoty počas otvorenia búrz 7. marca). Všeobecná nálada investorov podľa indexu strachu a chamtivosti je v oblasti extrémneho strachu. Začať s investovaním v tejto dobe tak môže byť odstrašujúce, napriek tomu to ale môže byť správna doba pre prvú investíciu. Miera inflácie bude totiž v dôsledku prebiehajúcej vojny ďalej stúpať a úspory držané na bežných účtoch tak v priebehu času budú strácať svoju hodnotu. V začiatkoch s investovaním je pri súčasnej geopolitickej situácii nutné venovať veľkú pozornosť správnej diverzifikácii portfólia a priemerovaniu nákladov. Ako teda zostaviť úspešnú investičnú stratégiu?

 

Najúspešnejšia investičná stratégia

Na čom sa teda zakladá najúspešnejšia investičná stratégia počas konfliktov a neistoty? Dáta a historické skúsenosti úspešných investorov hovoria jednoznačne: „Najúspešnejšou stratégiou je držať sa svojej stratégie!“ Touto stratégiou sa myslí dlhodobý plán investovania, ktorý ste si nastavili už v začiatkoch. Vojna na Ukrajine síce z krátkodobého hľadiska výrazne ovplyvňuje vývoj trhov, dáta však poukazujú na to, že trhy sa po podobných udalostiach väčšinou rýchlo spamätajú. Dni s najvyšším rastom indexov totiž historicky nasledovali krátko po tých najhorších dňoch. Keby ste sa teda rozhodli svoje portfólio odpredať, možno by ste tieto dni prepásli a následne sa na trh vracali pri vyšších cenách. Náhle zmeny portfólií v reakcii na krátkodobé výkyvy trhu sú kontraproduktívne. Ak mal váš pôvodne zamýšľaný investičný horizont napr. 10 rokov, nezasahujte do vášho portfólia kvôli krátkodobým výkyvom.

Dôležitým aspektom zostavenia a riadenia portfólia je správna diverzifikácia v ňom obsiahnutých aktív. Myslieť by sme pritom mali nielen na potenciálny výnos, ale aj na rizikovosť a očakávanú volatilitu aktív vzhľadom na náš investičný horizont. Dôležitá je aj sektorová a geografická diverzifikácia – teda to, aby naše portfólio netvorili len spoločnosti z jedného odvetvia alebo z rovnakého regiónu. Portu portfólia na mieru sú zostavené v súlade s týmito kritériami. S využitím funkcie Inteligentného znižovania rizika sa zároveň zloženie portfólia automaticky upravuje tak, aby boli výkyvy jeho hodnoty pri plánovanom výbere peňazí čo najnižšie.

propady trhů

Aby sme uviedli súčasný prepad na trhoch do kontextu, percentuálny pokles indexu S&P 500 zo svojho maxima 4. januára 2022 na jeho najnižšiu hodnotu 24. februára (začiatok ruskej invázie) bol „iba“ 14,5 %. Na porovnanie, index počas prvej vlny koronavírusu v roku 2020 poklesol o približne 35 %. Pri navigácii svojho portfólia počas obdobia konfliktov a neistoty je dôležité, aby sme si udržali chladnú hlavu a nedopustili, aby sa z emócií stali transakcie. Prepady trhov môžu pôsobiť desivo a v prípade, že investície tvoria veľkú časť našich úspor, pohľad na klesajúcu hodnotu portfólia nás môže vyzývať k akcii. V tejto chvíli je ale najúspešnejšia investičná stratégia neprepadať panike a toto náročné obdobie jednoducho prečkať. Trhy z dlhodobého hľadiska rastú a práve tento trend je pri investovaní smerodajný.

 

____________________________________

Na čo si dať po prečítaní tohto článku pozor?

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové
– Portu negarantuje dosiahnutie výnosov z investície na kapitálových trhoch
– Nie ste si istí, aký rizikový profil je pre vás vhodný alebo či je pre vás vhodné napríklad tematické investovanie? Vyplňte si náš investičný dotazník a my vám poradíme.

Vaše peniaze
majú na viac