Investovanie už od kolísky. Koľko môžu mať deti v 18 rokoch s vkladom 20 eur mesačne?

Väčšina rodičov premýšľa, akým spôsobom svojim deťom uľahčiť vstup do dospelosti a radi by im venovali aspoň nejaký finančný obnos, ktorý pomôže preklenúť štúdiá na vysokej škole, alebo poslúži ako základ pre nákup nehnuteľnosti. Pri investovaní je veľmi dôležitým faktorom čas. Investičný horizont v prípade novo narodeného potomka je celých 18 rokov. Vypustiť svoje deti do dospelosti s viac než desiatimi tisíckami je tak možné už pri investícii 20 eur mesačne.

Investovanie verzus sporenie

Aký je rozdiel medzi investovaním a sporením? Pri sporení je obvykle riziko straty vložených prostriedkov veľmi nízke a zodpovedá tomu aj nízky výnos. Ten síce v súčasnosti rastie, infláciu ale nedokáže dohnať ani zďaleka. Investovanie tak môže byť jediný spôsob, ako infláciu v dlhodobom horizonte poraziť.

Investovanie síce nie je bez rizika, ale dlhodobo ponúka vyššie zhodnotenie ako sporenie. Bankové domy obvykle poskytujú možnosť investovania pre deti cez účet dospelého (investícia je napísaná na dospelého) a väčšinou ponúkajú svoje podielové fondy. Tie aktívne riadené však svojou výkonnosťou obvykle nedokážu prekonať výnos trhu ako celku, navyše obvykle zahŕňajú veľké množstvo poplatkov, ktoré celkový výnos ešte viac znižujú.

Ideálnou formou investovania pre deti sú teda pasívne riadené fondy, v prípade ktorých sa manažéri nesnažia vybrať vhodné akcie, ale kopírujú nejaký vopred zvolený index (napríklad americký S&P 500). Tieto fondy sú vďaka svojej obľúbenosti v porovnaní s aktívne riadenými fondmi veľmi lacné.

Ako začať investovať pre deti?

Túto formu investovania ponúka aj platforma Portu, ktorá sprístupňuje investovanie do pasívnych ETF fondov aj ľuďom, ktorí s investovaním nemajú žiadne skúsenosti. Veľkou výhodou Portu je, že ku klasickému účtu pre dospelých ponúka aj detský účet. Investícia na tomto účte je vedená priamo na dieťa, pre ktoré bol detský účet založený. S tým sa spája aj najvýhodnejší poplatok na trhu, iba 0,25 % p.a.

Dlhší investičný horizont je veľkou výhodou

S dlhým investičným horizontom je možné zvoliť aj vyššiu rizikovosť investície. Hodnota tejto investície síce môže v čase kolísať viac ako investícia s nižšou rizikovosťou, ale potenciál jej zhodnotenia je vyšší. Vklady na detský účet sa vďaka tomu môžu počas 18 ročného investičného horizontu až znásobiť. Rôzne varianty vkladov, rizikovostí a dĺžky investovania je možné vopred nasimulovať na stránkach Portu. Simulácia vychádza z historických dát, ktoré však nie sú zárukou budúcich výnosov.

Ako to funguje v praxi?

Pri investičnom horizonte 18 rokov, neutrálnom scenári najvyššej rizikovosti 10 a vklade 20 eur mesačne je možné deťom v dospelosti odovzdať 10 779 eur. Optimistický scenár hovorí dokonca o sume takmer 24 000 eur. Pri pravidelnom mesačnom vklade 100 eur a neutrálnom scenári vývoja môže byť na detskom účte aj takmer 53 000 eur a v prípade optimistického scenára aj cez 119 000 eur. Peniaze je možné vložiť taktiež jednorazovo alebo prostredníctvom nepravidelných vkladov.

 

Výnos detského účtu Portu

Detský účet môže na Portu založiť iba zákonný zástupca dieťaťa, posielať peniaze ale môžu všetci členovia rodiny, každý až do 1000 eur za kalendárny rok. Detský účet tak môže byť ideálnym miestom na zasielanie menších čiastok napríklad od starých rodičov alebo iných príbuzných.

S peňažným odrazovým mostíkom bude pre vaše deti štart do života oveľa ľahší. Peniaze si ale ani dovŕšení 18. roku nemusia vyberať. Detský účet Portu sa po 18. narodeninách automaticky zmení na bežný investičný účet. Vaše dieťa tak môže pokračovať v investovaní alebo len nechať získané peniaze ďalej pracovať. Nebude už ale začínať od nuly a to mu štart do života výrazne uľahčí.

 

____________________________________

Na čo si dať po prečítaní tohto článku pozor?

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové
– Portu negarantuje dosiahnutie výnosov z investície na kapitálových trhoch
– Nie ste si istí, aký rizikový profil je pre vás vhodný alebo či je pre vás vhodné napríklad tematické investovanie? Vyplňte si náš investičný dotazník a my vám poradíme.

Vaše peniaze
majú na viac