Inteligentné znižovanie rizika – funkcia, ktorá dohliadne na investičné riziko za vás

Správne budovať majetok a starať sa o financie dokáže dať zabrať a Portu je tu na to, aby svojim klientom prácu čo najviac uľahčilo. Či už chcete investovať s cieľom na dôchodok, nákup auta za 5 rokov alebo napríklad chalupy za 10, Portu vám odporučí vhodne zložené portfólio a teraz sa oň v priebehu času aj postará. Novo je totiž dostupná funkcia Inteligentné znižovanie rizika. Tá prispôsobuje rizikovosť portfólia v čase s ohľadom na plánovaný výber tak, aby ste lepšie dosiahli svoje investičné ciele.

Pri investovaní totiž človek svoju investíciu často na začiatku dobre nastaví, nie vždy potom myslí na jej úpravu po čase. S funkciou Inteligentné znižovania rizika na to už myslieť nemusíte – Portu sa o to postará za vás.

Čo teda funkcia Inteligentné znižovanie rizika vie?

Zhrnuté v jednej vete – funkcia Inteligentné znižovanie rizika zaistí postupné znižovanie rizikovosti portfólia spoločne s blížiacim sa koncom investičného horizontu. A prečo rizikovosť meniť? Cieľom je zabezpečiť, aby vaše peniaze zarábali na maximum, keď to dĺžka investičného horizontu dovoľuje a naopak zamedziť výkyvom hodnoty pred plánovaným výberom prostriedkov.

V praxi, teda zapnutím funkcie Chytré znižovanie rizika dôjde k nastaveniu rizikovosti vášho portfólia na úroveň zodpovedajúcemu vášmu profilu a plánovanej dobe investície. V priebehu času sa bude portfólio presúvať z rizikovejších stupňov k tým konzervatívnejším. Inými slovami, prostriedky sa budú postupne prelievať z akciovej zložky do tej dlhopisovej alebo do iných konzervatívnejších inštrumentov.

Prečo je to dobré?

Akcie ponúkajú možnosť vysokého zhodnotenia vkladov, čo ich robí vhodnou investíciou pre tých, ktorí investujú na dlhšiu dobu. Problémom je, že ceny akcií všeobecne viac kolíšu a môžu tak negatívnym pohybom ohroziť hodnotu portfólia. Pokiaľ niekoľko rokov investujete s cieľom zaobstarať si vysnívanú vec, určite nechcete byť v období plánovaného výberu nepríjemne prekvapení náhlymi stratami.

Preto je dobré spoločne s blížiacim sa koncom investičného horizontu zastúpenie akciovej zložky znižovať a peniaze presúvať do viacerých konzervatívnych inštrumentov. Tým zníži sa riziko, že o výnosy z akcií prídete.

Ako si Inteligentné znižovanie rizika nastavím?

Funkciu si môžete ľubovoľne zapnúť pri zakladaní nového portfólia, pre už založené portfólia ju potom je možné dodatočne nastaviť v sekcii Plánovanie portfólia. Po jej zapnutí vám Portu ukáže, ako sa bude s blížiacim sa dátumom výberu prostriedkov postupne znižovať rizikovosť portfólia.

Toto znižovanie rizikovosti potom nie je založené len na plánovanej dĺžke investície, ale rešpektuje rizikový profil klienta – Portu zostavilo viac ako 30 rôznych ciest, ktoré čo najlepšie odrážajú individuálne vlastnosti a potreby každého z našich klientov.

Mal/a by som si teda Inteligentné znižovanie rizika zapnúť?

Najprv sa zamyslite, či investujete s konkrétnym cieľom a tiež nad tým, kedy si tento cieľ chcete splniť. Napríklad pri takom cvičení zistíte, že cieľov máte viac, a pritom ste doteraz všetky peniaze investovali v jednom portfóliu s rovnakým rizikom. Pokiaľ si ciele nechcete splniť v rovnaký časový okamih v budúcnosti, potom je pre každý z nich vhodné mať jedno portfólio s vhodným stupňom rizika.

Jasne stanovené ciele a predstava o tom, kedy budete chcieť peniaze vybrať sú teda dobrým začiatkom. Pokiaľ chcete, aby za vás Portu vzalo na starosť správu rizikovosti portfólia a postupne ju znižovalo, je vhodné si Inteligentné znižovanie rizika zapnúť. To síce môže znížiť celkový výnos oproti ponechaniu vyššej rizikovosti portfólia po celú dobu investovania, minimalizuje sa však riziko väčšieho prepadu v čase pred plánovaným výberom. Vo výsledku sa tak zvýši pravdepodobnosť, že ako investor dosiahnete svoj investičný cieľ.

Funkcia naopak nemusí byť vhodná pre tých investorov, ktorí investujú len tak alebo nemajú v pláne peniaze vyberať v určitom vopred stanovenom časovom momente. Prípadne pre toho, kto vie, že ho nebude „tlačiť čas“ a s výberom môže v prípade nepriaznivej situácie treba o niekoľko mesiacov alebo rokov počkať.

Zároveň pokiaľ je Inteligentné znižovanie rizika zapnuté, nie je možné už do rizikovosti portfólií nijako zasahovať. Funkcia tak nemusí vyhovovať tým, ktorí si chcú aktívne rizikovosť svojho portfólia sami riadiť.

Môže mať zapnutie funkcie vplyv na daňovú povinnosť?

Áno, a to kvôli tomu, že znižovanie rizikového profilu portfólia môže byť spojené s predajom časti investičných inštrumentov. Povinnosti daniť sa snažíme zabrániť tak, že po znížení rizikového profilu nedôjde k prekúpeniu inštrumentov jednorazovo, ale beží jednoročná doba, počas ktorej sú zaslané vklady múdro rozmiestňované medzi intrumentmi tak, aby sa rozloženie portfólia postupne približovalo novej cieľovej štruktúre. Tým je možné minimalizovať objem predajov pri prechode medzi rizikovými stupňami. Okrem toho dochádza pri zapnutí Inteligentného znižovania rizika k poslednej úprave rizikovosti portfólia 3 roky pred plánovaným výberom.

Ďalej existuje niekoľko výnimiek, kedy môžu byť príjmy z predaja od dane z príjmu oslobodené. Všetko zhŕňame prehľadne v našom článku.

Vaše peniaze
majú na viac