FinTech review – 4 trendy vo FinTechu v roku 2023

Napriek nepriaznivému trhovému prostrediu a obrovskému prepadu valuácií v roku 2022 FinTech spoločnosti naďalej získavajú viac klientov a prichádza s inováciami do sveta financií. Aké trendy budú formovať toto odvetvie v roku 2023?

1. RegTech hnacou silou

Regulatórne technológie alebo RegTech zahŕňajú implementáciu digitálnych nástrojov a procesov, ktoré zlepšujú spôsob, ako sa firmy snažia reagovať na rastúce požiadavky v oblasti dodržiavania právnych predpisov.

RegTech pomáha bankám a ďalším finančným spoločnostiam zefektívniť dodržiavanie predpisov pomocou riešení, ktoré pomáhajú efektívne identifikovať a zmierňovať riziká, ktoré z pravných nariadení vyplývajú. Väčšina finančných inštitúcií nemá dostatok zamestnancov na zvládnutie týchto prekážok a preto sa budú snažiť nadviazať partnerstvo s tretími stranami, ktoré dokážu poskytnú efektívne riešenie.

2. Rastúca dôležitosť umelej inteligencie 

Téma umelej inteligencie (AI) sa objavuje v rebríčkoch najlepších technologických trendov už nejaký čas. Podľa štúdie Deloitte zníži umelá inteligencia (AI) do konca roku 2030 náklady na bankové transakcie o 22 %.

Využitie umelej inteligencie pri poskytovaní úverov alebo v boji proti kybernetickej kriminalite a podvodom bude aj naďalej rásť. AI umožňuje automatizáciu zložitých a vysoko hodnotných procesov vo finančníctve, zatiaľ čo chatboti s podporou AI budú čoraz častejšie využívaní v online kontakte s klientmi bánk.

3. Rozvoj otvoreného bankovníctva

Otvorené bankovníctvo už je s nami dlhšiu dobu, ale v roku 2022 tento trend nadobudol konkrétnejšie obrysy. Otvorené bankovníctvo poskytuje poskytovateľom tretích strán prístup k finančným údajom prostredníctvom rozhrania pre programovanie aplikácií (API).

S tým, ako banky prechádzajú digitálnou transformáciou, nadobúdajú API na význame. Banky, ktoré boli doteraz uzavreté do seba, budú v budúcnosti musieť zdieľať stále viac finančných údajov s ďalšími platformami, čím sa bankovníctvo stane užívateľsky prívetivejším.

4. Návrat venture investorov

Volatilné trhové prostredie tvrdo zasiahlo FinTech spoločnosti. Drastické úsporné programy, hromadné prepúšťanie a výrazné revízie ocenení dominovali v tomto roku novinovým titulkom.

V roku 2023 by sa úroveň aktivity venture investorov mohla vrátiť do normálu. Najmä investori rizikového kapitálu sa od druhej polovice roku 2023 pravdepodobne vrátia k rokovaciemu stolu so zástupcami FinTechov. Investori budú stále hľadať vysoko výnosné príležitosti, zatiaľ čo nádejné FinTech spoločnosti sú teraz oveľa rozumnejšie ocenené ako pred rokom.

Vaše peniaze
majú na viac