Čo sú to kryptomeny? Vitajte vo svete digitálnych peňazí

Digitálne peniaze, zaujímavá investícia alebo obyčajná špekulácia? Čo sú to kryptomeny a ako sa líšia od súčasných peňazí? Pozrime sa na to, v čom spočíva ich hodnota a aké udalosti viedli k vyťaženiu prvého bitcoinu.

Okamžité platby, kamkoľvek, bezpečne a priamo. Vo svojom počiatku spôsobili kryptomeny revolúciu v oblasti priamych platieb, ich technológie a možnosti využitia, odvtedy ale prešli tak výrazným rozvojom, že v súčasnosti predstavujú oveľa viac než len digitálnu formu peňazí. Pre mnoho ľudí sa stali zdrojom bohatstva, symbolom slobody alebo nástrojom pre budovaniu ďalších aplikácií, hier či virtuálnych svetov. Čím ale vo svojej podstate kryptomeny sú, v čom spočíva ich hodnota a čo viedlo k ich vzniku? Všetko to začalo pri peniazoch.

Peniaze a meny

Za peniaze považujeme také statky, ktoré ľudia všeobecne prijímajú ako výmenný prostriedok. Od komoditných peňazí (plátno, mušle) a drahých kovov si peniaze prešli na svojej ceste k digitálnym záznamom na bankových účtoch výraznými zmenami. V čom ale spočíva hodnota peňazí, keď samotný materiál mincí či bankoviek nezodpovedá všeobecne uznávanej hodnote daného platidla? Najmä v dôvere k autorite, ktorá ich vydáva a následne reguluje ich hodnotu.

Staré bankovky

V minulosti boli bankovky kryté niektorým z drahých kovov a vo svojej podstate boli poukážkou na zlato či striebro. V situáciách, keď vlády potrebovali zvýšiť svoje príjmy bez navyšovania daňových sadzieb (napr. počas vojen), umožnili vybraným bankám vytlačiť viac bankoviek, než koľko zodpovedalo hodnote ich rezerv. Peniaze v dôsledku toho stratili časť svojej hodnoty. Pokles hodnoty peňazí označujeme pojmom inflácia. Za súčasnými menami stoja centrálne banky jednotlivých krajín alebo menových únií. Regulujú peňažnú zásobu a usilujú sa o cieľovovanie inflácie bez toho, aby boli dané meny kryté určitým podkladovým aktívom.

Niektoré peniaze sú lepšie ako iné

Všetky meny v určitom zmysle považujeme za peniaze. Napriek tomu majú rozdielnu hodnotu a líšia sa aj mierou dôvery, ktorú do nich ľudia vkladajú. Euro by sme mohli napr. z pohľadu uchovania hodnoty majetku považovať za spoľahlivejšiu menu ako venezuelský bolívar, ktorého minuloročná inflácia bola na úrovni 686 %.

Peniaze majú niekoľko funkcií:

 • prostriedok výmeny – peniaze sú zameniteľné za akýkoľvek tovar, umožňujú jednoduchý nákup alebo predaj,
 • zúčtovacia jednotka – hodnotu tovaru, ľudskej práce, surovín, vybavenia atď. je možné vyjadriť v peniazoch, čo výrazne uľahčuje ekonomické kalkulácie,
 • uchovávateľ hodnoty – peniaze slúžia ako dočasný krátkodobý uchovávateľ hodnoty, sú likvidné a umožňujú okamžite reagovať na nepredpokladané situácie,
 • ďalšie funkcie peňazí – umožňujú efektívnejšie fungovanie úverového trhu, investovanie atď.

Rozdílná hodnota peněz

Podoba peňazí sa neustále vyvíja a každá ich ďalšia forma plní vyššie uvedené funkcie efektívnejšie ako tá predchádzajúca. V súčasnosti hodnota digitálnych peňazí mnohonásobne prevyšuje objem peňazí držaných v hotovosti. Ako sa teda líši od kryptomien?

Digitálne peniaze a kryptomeny

Tradičné meny s núteným obehom sa často označujú pojmom Fiat (z latinského robiť/budiž). Objem peňazí v obehu a emisiu nových bankoviek v prípade fiat mien riadi centrálna banka, pričom obchodníci musia miestnu menu prijímať, daná mena sa používa na platenie daní atď. Kryptomeny sa od digitálnej podoby bežných mien v mnohých ohľadoch líšia. Kryptomeny sú elektronicky tvorené digitálne meny a platobné systémy. Názov kryptomena je kombináciou slov kryptografia a mena. Kryptografiou sa rozumie vytváranie kódov a šifrovanie, ktoré umožňuje prenášať informácie súkromným a bezpečným spôsobom.

K svojmu fungovaniu využívajú kryptomeny technológiu blockchainu. Blockchain je druh distribuovanej decentralizovanej databázy uchovávajúcej neustále sa rozširujúci počet záznamov. Lepšou analógiou je nekonečná kniha účtovných záznamov. Tieto záznamy sú rozdelené do blokov (oddelených častí), ktoré po spracovaní už nie je možné upravovať. Čítať ich môže ktokoľvek, ale zapisovať do nich je možné len na základe konsenzu (súhlasu väčšiny siete). Zápis a spracovanie transakcií nazývame ťažbou kryptomien. Ťažiari teda zabezpečujú chod siete a zaznamenávajú prebehnuté transakcie, za čo získavajú odmenu v podobe vyťaženia ďalšej jednotky (alebo frakcie) danej kryptomeny.

Blockchain

V čom sa kryptomeny líšia od tradičných mien:

 1. Decentralizovanosť – Väčšina kryptomien nie je riadená centrálnou autoritou, ktorá by mala právo rozhodovať o zmenách v jej fungovaní bez súhlasu väčšiny členov siete. Na chode siete sa napr. v prípade Bitcoinu podieľa státisíce ťažiarov a výpadok akéhokoľvek z nich nespôsobí nefunkčnosť systému. Nikto teda nemôže túto sieť vypnúť alebo vyradiť z prevádzky.
 2. Celosvetový a časovo neobmedzený rozsah – Posielať (a prijímať) kryptomeny je teda možné kedykoľvek a kamkoľvek na svete. Na vykonanie transakcie je potrebné iba pripojenie k internetu.
 3. Bez povolenia–K vytvorenie kryptomenovej peňaženky a vlastníctvu kryptomeny nepotrebujete žiadne povolenie a numusíte ani poskytnúť vaše osobné údaje. To samozrejme neplatí pre vytvorenie účtov a nákup kryptomien prostredníctvom centralizovaných zmenární.
 4. Anonymita a transparentnosť Pre zadanie transakcie nie je nutné poskytnutie osobných údajov. Všetky transakcie sa ale zaznamenávajú a uchovávajú v zdieľanej histórii siete.
 5. Nízke alebo žiadne poplatky za transakcie Za využívanie siete sa platia len nízke poplatky. Ťažiari a validátori získavajú za zabezpečenie a chod siete odmeny v podobe novo vytvorených mincí.
 6. Transakcie sú neodvolateľné Transakciu po potvrdení nie je možné zrušiť a mince nie je možné minúť dvakrát.

Niektoré z kryptomien majú vopred obmedzené množstvo mincí. Znamená to, že nie je možné, aby sa ich konečný počet navyšoval, na rozdiel od fiat mien. Medzi takéto kryptomeny patria napr. bitcoin (max. 21 miliónov mincí) alebo litecoin (max. 84 miliónov mincí). Iné sú kryté skutočným zlatom, ako je to pri PAX Gold. Mnoho kryptomien však môže mať aj inflačnú povahu. Kto a aké myšlienky stáli za vytvorením Bitcoinu, ktorý odštartoval rozvoj kryptomenového trhu?

Satoshi a prvý bitcoin

Bitcoin môžeme považovať za prvú úspešnú kryptomenu, ktorá získala celosvetovú adopciu a dokonca sa po boku amerického dolára stala oficiálnou menou El Salvadoru. Ponúka ale oveľa viac než iba zjednodušenie a urýchlenie digitálnych platieb.

Po roku 1971, keď dolár prestal byť krytý zlatom, funkcia peňazí ako uchovávateľa hodnoty začala stále výraznejšie slabnúť. Ekonomická kríza medzi rokmi 2007 – 2009, ktorá bola v značnej miere dôsledkom nezodpovednej činnosti bánk v Spojených štátoch, poukázala na to, že finančný systém riadený centrálnou autoritou má mnoho slabín. V oblasti bezhotovostných transakcií sa ale ľudia museli v plnej miere spoliehať na banky alebo iné peňažné inštitúcie.

Satoshi Nakamoto, tvorca Bitcoinu, mal za cieľ vytvoriť decentralizovaný peer-to-peer peňažný systém, ktorý by používateľov prepojil priamo, bez potreby využitia bánk alebo iných tretích strán. V roku 2006 začal písať kód nového digitálneho peňažného systému s názvom Bitcoin. Bielu knihu vysvetľujúcu tento navrhovaný systém zverejnil v roku 2008 a k vydaniu prvej verzie softvéru došlo v januári 2009. Vznikol tak digitálny peňažný systém, ktorý nepodliehal kontrole žiadnej vlády ani banky.

Digitální peníze - bitcoin

Čo bolo prvou známou vecou, ktorú si ľudia za bitcoin kúpili? Dve pizze v Papa John’s. Laszlo Hanyecz svojim deťom kúpil v máji 2010 za 10 000 bitcoinov dve veľké pizze. Dnes by mali hodnotu 380 mil. eur. Ako ale v rozhovore hovorí: „Neľutujem to.“

Tweet o prvním nákupu za bitcoin

Kto sa skrýva pod pseudonymom Satoshi Nakamoto? Tvorca kryptomenovej revolúcie svoju identitu nikdy neodhalil a nie je ani celkom jasné, či ide o jednotlivca alebo skupinu programátorov. To zdôrazňuje myšlienku decentralizácie ešte viac, Bitcoin totiž nepatrí jeho tvorcovi, ale všetkým ľuďom, ktorí ho využívajú a zabezpečujú fungovanie siete. Pri pohľade na sochu Satoshiho v Budapešti sa v tvári tejto fiktívnej postavy zrkadlí tvár pozorovateľa. Autori sochy ju popísali slovami: „We are all Satoshi,“ teda My všetci sme Satoshi.

socha satoshi

V čom spočíva hodnota kryptomien?

To, čo dáva peniazom hodnotu, je kolektívna dôvera. Niektoré kryptomeny, napr. PAX Gold, sú naviazané na komodity, väčšina z nich ale nemá žiadne podkladové aktívum. Jednotlivé kryptomeny majú rozdielne zameranie, a preto sa líšia aj v tom, čo im dáva hodnotu. Možnosti využitia kryptomien v praxi a popis toho, čo poháňa ich raketový rast, vám už čoskoro prinesieme v ďalšom článku.

Kryptomeny

Pokiaľ sa zameriame na bitcoin, jeho hodnota plynie z:

 1. užitočnosti schopnosť rýchlo prevádzať veľké objemy hodnoty po celom svete bez potreby sprostredkovateľov.
 2. decentralizácie – žiadny uzol v sieti nemôže rozhodovať v mene všetkých. Overovanie transakcií a aktualizácia protokolu musí prebiehať na základe skupinového konsenzu, čo Bitcoin chráni pred zlou správou a zneužitím. Ťažiari zaisťujú, aby nové bitcoiny pribúdali do systému predvídateľným a stabilným tempom.
 3. vzácnosti v rámci siete Bitcoin je obmedzená ponuka 21 000 000 mincí. Akonáhle sa okolo roku 2140 vyťažia posledné mince, nebudú žiadne ďalšie k dispozícii.
 4. bezpečnosti – nepriateľské útoky na sieť Bitcoin vyžadujú vlastníctvo viac ako 51 % súčasného ťažobného výkonu, takže koordinácia v tomto meradle je takmer nemožná.
 5. distribuovanosti – distribúciou knihy transakcií medzi rôznych užívateľov nie je potrebné, aby sme sa spoliehali na jediný zdroj pravdy. Bitcoin je vďaka svojej decentralizácii veľmi robustný a bezpečný systém.

Ľudia bitcoin nenakupujú len z dôvodu jeho ďalšieho využitia ako platidla, ale vnímajú ho aj ako alternatívny spôsob na uchovanie hodnoty svojho majetku. Tento prístup pramení z vopred obmedzeného množstva bitcoinov, ktoré sa môžu dostať do obehu a tiež z vopred známej rýchlosti uvoľňovania zvyšných mincí.

Svet kryptomien je plný zatiaľ neobjavených možností a pri financiách to rozhodne nekončí. V nasledujúcich dňoch vám prinesieme ďalšie články, v ktorých vysvetlíme, aké výhody vám kryptomeny môžu priniesť v bežnom živote, aké sú možnosti ich využitia v praxi a podrobnejšie vysvetlíme niektoré aspekty ich fungovania, napr. fungovanie blockchainu alebo to, ako vzniká ďalší bitcoin. Čoskoro spustíme taktiež Portu Crypto, jednoduché investovanie do kryptomien a blockchainových technológií.

————————————————–—–
Na čo si dať po prečítaní tohto článku pozor?
– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové
– Portu negarantuje dosiahnutie výnosov z investície na kapitálových trhoch
– Nie ste si istý, aký rizikový profil je pre vás vhodný alebo či je pre vás dostupné tematické investovanie? Vyplňte si náš investičný dotazník a my vám poradíme.

Vaše peniaze
majú na viac