5 najväčších chýb, ktorých sa dopúšťajú investori do ETF

Burzovo obchodované fondy (ETF) sú stále populárnejším investičným inštrumentom. Oproti mnohým iným možnostiam vo svete investícií sú nízkonákladové, transparentné a dokážu investorom ušetriť veľa času. Aj napriek mnohým výhodám však možno pri investovaní do ETF chybovať a spáliť sa. V tomto článku sa pozrieme na 5 najčastejších chýb, ktorých sa investori dopúšťajú.

Nedostatočne či zle diverzifikujú

Hoci takmer každý investor vie, že je dôležité diverzifikovať a nenechávať všetky peniaze na jednej kôpke, nie všetci to vedia dobre uviesť do praxe. Dobrá diverzifikácia by investora mala ochrániť pred čo možno najširším radom rizík – či už súvisiacich s regiónom alebo sektorom, na ktorý sa ETF zameriava, alebo aj so samotnou triedou aktív. Hodnota dobre diverzifikovaného portfólia potom nekolíše toľko v nadväznosti na jednotlivé zmeny vo svete alebo rôzne trhové šoky.

Pamätajme: diverzifikácia je o minimalizácii rizík spojených s investovaním, nie o maximalizácii výnosu.

Pokiaľ si napríklad človek kupuje len 1 ETFko na index S&P 500, je to určite lepšie, než aby človek neinvestoval vôbec, ale za dobre diverzifikované investičné portfólio to považovať nejde. V takom prípade totiž človek drží len jednu triedu aktív (akcie), len jeden región (USA) a len jeden typ spoločností, čo sa trhovej kapitalizácie týka (veľké). USA si svoje miesto v portfóliu určite zaslúžia – je najväčším a najvyspelejším trhom na svete. Na druhej strane však historicky existovalo mnoho období, kedy sa titulom z iných častí sveta alebo iným triedam aktív darilo lepšie, alebo sa ich ceny vyvíjali inak. Ich zaradením do portfólia by tak klesla miera kolísania hodnoty investície ako celku.

Rovnako je dobré diverzifikovať aj v rámci dlhopisovej zložky a investovať napríklad do dlhopisov od rôznych emitentov a dlhopisov s rôznou dobou splatnosti.

Dobrú diverzifikáciu poskytujú napríklad Portu portfólia na mieru. Tie obsahujú akciovú, dlhopisovú aj komoditnú zložku a zároveň sa zameriavajú na rôzne sektory a regióny celého sveta.

Nakupujú vysoko a predávajú nízko

Ako sa investovať nemá

Ľudia sú od prírody sociálne tvory a radi sú súčasťou všetkého, čo sa deje. Práve preto sa investori často nechajú uniesť v momente, keď trhy rastú a všetci okolo hovoria o tom, ako nakupujú. Kopírujú konanie ostatných a aj oni začnú investovať vo veľkom. Ľudia nechcú, aby im niečo utieklo – určite ste počuli o tzv. FOMO efekte (strachu z premeškanej príležitosti). Podobne majú sklon ľudia predávať, keď trhy klesajú a (takmer) všetci okolo panikária.

To je však úplne zlá stratégia. Iste viete, že princíp investovania je: lacno kúpiť a draho predať. Preto nakupovanie „keď to rastie“ a predávanie „keď to padá“ je presne to, čo povedie k zlému výsledku. Skúste to otočiť.

Na rozdiel od jednotlivých akcií alebo dlhopisov obsahujú ETFka stovky až tisíce titulov. Riziko, že by ich hodnota klesla na nulu je preto veľmi malé. Skôr alebo neskôr sa trend otočí a ceny spoločností v danej oblasti alebo sektore zase porastú.

Panickým predajom realizujú straty

Táto chyba je jednou z tých najväčších. Vychádza zo snahy načasovať trh a myšlienky “keď vidím pokles, predám a počkám, až to spadne ešte viac, aby som zase nakúpil”. To však drvivej väčšine investorov ovocie neprinesie.

Pokiaľ investor začne predávať v momente, keď vidí trh padať, straty predajom len realizuje. Nikto však nevidí do budúcnosti, aby s istotou vedel, či budú poklesy pokračovať. Pokojne sa preto môže stať, že človek predajom realizuje stratu a počas následného čakania na ďalšie poklesy trhy naopak vyrastú.

Preto je dôležité ETF držať aj keď sa trh prepadne a tým realizovaniu strát predísť. Dobré je naopak skôr premýšľať, ako by mohol človek daného prepadu využiť na dodatočné nákupy. Pochopiteľne, ideálne je vždy investovať pravidelne a bez ohľadu na to, ako sa správajú trhy. Tým človek najlepšie dlhodobo spriemeruje nákupné ceny.

A čo keď investor sám vie, že je citlivý voči prepadom a kolísaniu na hodnote? Potom je dobré tomu prispôsobiť rizikovosť portfólia. Napríklad neinvestovať len do akcií, ale držať aj menej rizikové inštrumenty, ako sú napríklad štátne dlhopisy.

Snažia sa poraziť trh

Hoci všetci chcú zarobiť viac ako je priemer (tzv. prekonať trh), väčšine investorov, ktorí sa o to pokúšajú, sa podarí pravý opak. Vo výsledku za dlhšie obdobie zarobia menej. Či už ide o laikov alebo aj profesionálov.

Štúdie už dlhé roky neustále preukazujú, že ani profesionálni portfólio manažéri nie sú schopní dlhodobo a konzistentne trhy prekonávať. A aj keď sa niekoľkým ľuďom trh poraziť v určitom období podarí, väčšinou je to skôr o šťastí než o zručnosti.

Investujú do inštrumentov, ktorým nerozumejú

Ponuka ETF je široká a vyznať sa vo všetkých parametroch a princípoch fungovania môže byť minimálne na začiatku zložité. Existujú ETFka lepšie a horšie, jednoduchšie a zložitejšie. Ak nevenuje človek dostatočnú starostlivosť výberu, ľahko sa môže stať, že si kúpi niečo, čo sa bude správať inak ako očakával a môže zbytočne prísť o peniaze.

Príkladom môže byť investícia do pákových ETF alebo do ETF špekulujúcich na pokles trhu (tzv. short), prípadne zámena ETF investujúceho do firiem ťažiacich zlato za ETC na fyzické zlato. Každopádne aj menšie “prešľapy” typu voľba málo likvidného ETF s vysokou nákladovosťou (TER) a napríklad zlou schopnosťou kopírovať sledovaný index môže celkové výnosy človeka dosť ovplyvniť.

Než sa preto človek do nákupu ETF pustí, nemal by podceňovať prípravnú fázu výberu a mal by si načítať potrebné materiály. Prípadne sa môže obrátiť na niekoho, kto všetky zložitosti prevezme za neho. Napríklad si nechať zložiť portfólio od Portu z preverených inštrumentov vybraných tímom investičných profesionálov.

—————————————————————–—————————————————————– 

Na čo si dať po prečítaní tohto článku pozor?

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové
– Portu negarantuje dosiahnutie výnosov z investície na kapitálových trhoch
– Nie ste si istý, aký rizikový profil je pre vás vhodný alebo či je pre vás dostupné tematické investovanie? Vyplňte si náš investičný dotazník a my vám poradíme.

Vaše peniaze
majú na viac