40% zľava, keď teraz presuniete svoje investície do Portu

Portu je český priekopník jednoduchého efektívneho investovania. Novým investorom teraz ponúka zľavu 40 % zo správcovského poplatku, keď si k nemu prevedú svoje investície z podielových fondov či iných foriem investovania. Pri súčasnej inflácii na úrovni 9 % je teraz pre slovenských investorov ideálna doba na prehodnotenie svojich doterajších investícií. Investovanie s Portu totiž môže byť efektívnejšie a lacnejšie.

Portu svojim užívateľom pri investovaní šetrí čas, peniaze na poplatkoch a umožňuje im dosahovať lepšie výnosy. Za 3 roky sa na tejto platforme rozhodlo investovať už 120 000 ľudí. Mnohí si svoje investície previedli od iných spoločností. Platforma ponúka nízkonákladovú, pasívnu formu investovania do svetových indexov – teda tisícov spoločností naraz vďaka nástrojom typu ETF (burzovo obchodovateľných fondov). Dlhodobé pasívne investovanie do ETF je nielen časovo menej náročné, ale zároveň dosahuje preukázateľne najlepšie výsledky.

Zľava 40 % na 2 roky – prečo to stojí za to?

Výška poplatkov zásadne ovplyvňuje váš čistý výnos. Čím nižšie sú, tým viac zarobíte. Predovšetkým ak investujete na dlhšiu dobu, mali by ste si na výšku poplatkov dať pozor. Už pri bežnom poplatku za správu investície na úrovni 1 % ročne vrátane DPH , bolo Portu výrazne lacnejšie ako priemerný podielový fond. Priemerný poplatok fondov za správu portfólia je 1,6 % ročne, pričom výnimkou nie sú ani poplatky cez 2 %. Súčasne pritom ani neberieme do úvahy vstupné, výstupné a iné poplatky, ktoré v prípade mnohých produktov znižujú výnosy investorov. Po zľave 40 % bude pre vás Portu viac než o polovicu lacnejšie – a to je (nielen v investovaní) značný rozdiel. Navyše pri ňom nenájdete nič ako vstupný poplatok alebo poplatok za nízky vklad.

Napríklad pri jednorazovej investícii 10 000 € na 5 rokov a predpokladanom raste investície o 7 % ročne bude koncová hodnota investície pri poplatku 0,6 % oproti 1,6 % vyššia o 671 €. Na poplatkoch nezaplatíte takmer 920 €, ale 354 €.

Takto nízky poplatok môže Portu ponúknuť predovšetkým vďaka automatizácii, šetreniu nákladov a využívaniu algoritmov, ktoré investíciu sami kontrolujú a rebalansujú. A keď sa nízky poplatok spojí s naozaj širokou diverzifikáciou danou nástrojmi ETF, ktoré Portu využíva, je dlhodobo lepší čistý výnos pre investora na svete. Dokazuje to napríklad toto porovnanie, kde Portu portfólio 10 za posledných 5 rokov ku koncu roku 2021 s prehľadom prekonalo najväčšie slovenské akciové podielové fondy.

Portu vs fondy

Zdroj: webové stránky fondov a vlastné výpočty Portu (k 31.12.2021)

Táto výkonnosť je vypočítaná s plným poplatkom za správu portfólia. Skutočný zisk je pri uplatnení zľavy samozrejme ešte vyšší.
Pokiaľ už investujete cez nejaký tradičný investičný produkt ako sú podielové fondy (alebo máte peniaze v inom bankovom produkte), s najväčšou pravdepodobnosťou to nie je tak výhodné, ako by pre vás bolo Portu.

Prečo to (ne)urobiť práve teraz? Vyvraciame najčastejšie mýty.

Presun by ste mali zvážiť práve teraz. Nielen kvôli zľave 40 % z poplatku, ale aj kvôli vysokej inflácii, pri ktorej neefektívne formy investovania s zbytočnými poplatkami poskytujú stále nižšie zhodnotenie. V čase po koronavírusovej kríze, ktorá značne zmenila fungovanie sveta, bude pre aktívnych portfólio manažérov fondov náročné identifikovať jednotlivé príležitosti tak, aby dosiahli vyššie výnosy než trh ako celok. Keď plánujete investovať dlhodobo, každý rok je dôležitý.

Dáta organizácie S&P Global publikované v reporte SPIVA potvrdzujú, že z dlhodobého hľadiska majú aktívne spravované portfólia nižší výkon ako veľké indexy, ktoré sa snažia prekonať. Čím dlhšie je porovnávané obdobie, tým výraznejšie sa na všetkých skúmaných trhoch tento trend prejavuje. Znamená to, že ak je váš investičný horizont napr. 10 rokov, tak 82,51 % aktívnych správcov, ktorým by ste svoje investície zverili, by dosiahlo nižší výkon ako samotný trh a ETF, ktoré je na danú časť trhu viazané.

Dôvod na presun môže byť aj daňový. Ak investujete vo fondoch kratšiu dobu ako 1 rok a prípadný výber by kvôli nesplnenému časovému testu (oslobodzujúceho od daní) mal nejaké daňové dopady, tie budú teraz kvôli prepadu cien nižšie alebo žiadne. Oproti neskoršiemu výberu môžete teraz aspoň ušetriť na prípadných daniach zo zisku.

Aké sú najrozšírenejšie mýty spojené s výkonnosťou podielových fondov a s investovaním ako takým?

Mýtus č. 1: V dobách kríz sa darí podielovým fondom lepšie

Krátka odpoveď: Štatistiky preukazujú, že to tak nie je.

Dlhšia odpoveď: O tom, že sa pasívnym správcom v dobách rastu darí výrazne lepšie, sme sa už presvedčili vyššie. Kríza, ako tá súčasná, mala ale byť dobou, v ktorej aktívni správcovia zažiaria, výkonnosťou sa dotiahnu na pasívnu správu, ktorá im posledné desaťročie utekala, a obháji si svoje vysoké poplatky. Takúto príležitosť však aktívni správcovia premárnili.

Financial Times napríklad poukazuje na to, že americkí aktívni správcovia za prvý štvrťrok roku 2020 (obdobie veľmi bohaté na príležitosti pre aktívnych správcov) zaostali výkonnosťou za pasívnymi o 1,44 percentuálneho bodu, čo je najhorší výsledok za posledné 4 roky. Britské podielové fondy potom zaostali za indexom dokonca o 2,8 percentuálneho bodu.

Inak tomu nebolo ani počas minulých kríz. Štúdie spoločnosti Vanguard ukázala, že aktívni správcovia nedokážu konzistentne pridávať hodnotu v krízových obdobiach a väčšine sa vedie horšie ako indexom. Podiel tých fondov zameriavajúcich sa na globálny akciový trh, ktoré dokázali prekonať vývoj indexu, bol počas krízy v rokoch 2000-2003 len približne 45 % a počas finančnej krízy 2008 dokonca menej ako 30 %.

Na teoretickej rovine znie teda predstava o tom, že v krízových dobách sa aktívnym manažérom darí lepšie, dobre. Štatistiky a čísla z reality ju však nepotvrdzujú.

Mýtus č. 2: Teraz nie je dobrá doba to riešiť – najprv počkám, až sa hodnota mojej investície vráti tam, kde bola pred krízou

Krátka odpoveď: Je ideálna doba to riešiť – než sa hodnota aktívne riadeného fondu vráti na svoju pôvodnú hodnotu, vám môžu v pasívnom investovaní utiecť značné výnosy.

Dlhšia odpoveď: Pokiaľ takto uvažujete, predpokladáte, že návrat na pôvodnú hodnotu nebude trvať dlho. Že v pokrízovej dobe budú aktívni správcovia tí, ktorí výberom “tých pravých” jednotlivých akcií hodnotu fondu dokážu navrátiť na pôvodnú úroveň rýchlejšie, než porastie celý trh. Rovnako ako pri predchádzajúcom mýte, štatistika poukazuje na to, že sa tak nedeje. Ako kvôli vyšším poplatkom, tak kvôli náročnosti identifikovať nadpriemerné príležitosti, rastú v pokrízových obdobiach podielové fondy pomalšie ako trh ako celok – teda to, do čoho môžete investovať s Portu výrazne lacnejšie.

Mýtus č. 3: Už som zaplatil/a vysoké vstupné poplatky, nie je výhodné investíciu teraz rušiť

Krátka odpoveď: Už zaplatené poplatky bohužiaľ nevrátite. Ovplyvniť ale môžete, či budete naďalej platiť veľa alebo nie.

Dlhšia odpoveď: Že ste už museli uhradiť vstupné poplatky spojené s investovaním v podielovom fonde (či už z výšky investície alebo dokonca z cieľovej sumy), nás naozaj mrzí a chápeme, že vám je už zaplatených, často vysokých čiastok, ľúto. V Portu žiadnu takú vec nenájdete, pretože si myslíme, že do moderného investovania nepatria. Avšak na už zaplatené poplatky sa treba pozerať ako na “utopené náklady”, ktoré už nikto nevráti. Do úvah o tom, ako čo najlepšie investovať svoje peniaze ďalej už nepatria.

Naopak by ste sa mali zaoberať len tým, čo je najlepšou alternatívou ďalej – či nie je lepšie platiť naďalej na priebežných poplatkoch menej, investovať efektívnejšie a viac tak zarobiť do budúcnosti. Skôr než, koľko ste už na poplatkoch zaplatili v minulosti, premýšľajte, koľko budete na poplatkoch platiť, ak necháte peniaze vo svojej existujúcej investícii oproti tomu, keď ich presuniete do lacnejšieho Portu.

Mýtus č. 4: Moja súčasná investícia je zameraná na oblasť či sektor, ktorému verím. S Portu by som dostal globálne portfólio bez zamerania.

Nemusí to tak byť. Portu okrem diverzifikovaných portfólií ponúka aj službu vlastné stratégie, v rámci ktorých môžete svoju investíciu zamerať obdobne, ako bol váš fond. Máte fond zameraný na rozvojové trhy, moderné technológie, iba americké akcie, sociálne zodpovedné spoločnosti či doplnený o zlato? V Portu nič z toho nie je problém mať tiež. A mnoho ďalšieho. Do toho, čomu veríte, tak môžete investovať aj naďalej, len efektívnejšie a lacnejšie – zľava 40 % platí aj keď sa budete chcieť vydať touto cestou.

Ako na získanie zľavy 40 % na Portu?

Postup je úplne jednoduchý. Jednoducho povedané stačí ukončiť súčasnú nevýhodnú investíciu, peniaze poslať do Portu a dať nám o tom vedieť.

Aby sme to rozpísali viac do detailov, kroky na získanie zľavy 40 % zo správcovského poplatku Portu sú nasledujúce:

  1. Ukončite súčasnú investíciu (či už jednu alebo viac) v jednom z nasledujúcich produktov, ktorý využívate: podielový fond, stavebné sporenie, individuálny investičný účet, investičné životné poistenie, investičný certifikát, vkladnú knižku alebo akúkoľvek inú investíciu. To urobíte zadaním predaja podielových listov, výberom prostriedkov zo sporenia alebo výpoveďou z dohodnutého investičného životného poistenia či nejakého certifikátu. Peniaze si necháte vyplatiť na váš bankový účet, odkiaľ ich potom prevediete do Portu.
  2. Vyplatené peniaze prevediete do 30 dní do Portu. Akonáhle obdržíte peniaze z ukončenej investície, presuňte ich do Portu, aby mohli začať pracovať efektívnejšie. Do Portu sa peniaze zasielajú bankovým prevodom s variabilným symbolom, ktorý je jedinečný pre každé riadené portfólio, Portu peňaženku alebo vlastnú stratégiu.
  3. Informujte nás o prevedení investície a priložte dôkaz. Aby sme vám mohli poskytnúť zľavu 40 %, potrebujeme nejaké potvrdenie o tom, že ste peniaze do Portu skutočne previedli z inej investície. Takýmto potvrdením môže byť napríklad: potvrdenie o vyplatení/predaji podielových listov; výpis z majetkového účtu zobrazujúci predaj, potvrdenie o ukončení/vypovedaní stavebného sporenia, investičného životného poistenia, vkladnej knižky alebo iné potvrdenie o ukončení investície, prípadne aj printscreen z online účtu u vášho bývalého správcu investícií.
    Dokument nám pošlite ako PDF, sken alebo foto na [email protected]. Dbajte na to, aby z dokumentu bolo čitateľné vaše meno a priezvisko, jednoznačné potvrdenie ukončenia investície/predaja, dátum vykonania transakcie/ukončenie investície, objem investície.

 

Akonáhle obdržíme vašu prevedenú investíciu a nejaký vyššie uvedený dokument, zľavu vám aktivujeme a vy začnete investovať lacnejšie a efektívnejšie.
Keby ste potrebovali s čímkoľvek poradiť alebo si nevedeli rady, ako peniaze previesť, obráťte sa na nás. Využiť môžete online chat, telefón (+421) 233 006 706 alebo email [email protected] Urobíme, čo je v našich silách, aby sme vám pomohli prevod rýchlo zvládnuť a všetko prebehlo bezstarostne.

Podmienky akcie nájdete tu.

————————————————– —–
Na čo si dať po prečítaní tohto článku pozor?
– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové
– Portu negarantuje dosiahnutie výnosov z investície na kapitálových trhoch
– Na investičný účet Portu pre deti s poplatkom iba 0,25 % p.a sa táto akcia nevzťahuje
– Nie ste si istí, aký rizikový profil je pre vás vhodný alebo či je pre vás dostupné tematické investovanie? Vyplňte si náš investičný dotazník a my vám poradíme.

Vaše peniaze
majú na viac